Kontaktinformation

Profilsida

Huvudsakligt forskningsområde

Socialtjänstens arbete med mäns våld mot kvinnor i nära relationer

Huvudhandledare: Åke Bergmark
Bitr handledare: Hugo Stranz