Bergmark, Anders

Anders Bergmark

Professor. Ställföreträdande prefekt

Anders Bergmark. Foto: Mia Åkermark/Orasis Foto
Anders Bergmark.
Foto: Mia Åkermark/Orasis Foto

Kontaktinformation

Profilsida

Huvudsakligt forskningsområde

Missbruk, interventioner mot missbruk (behandling, prevention), teoretiska modeller beträffande missbrukets etiologi och dynamik, begreppsliga analyser av centrala begrepp inom missbruksområdet, politiska doktriner med betydelse för missbruksbehandling (alkohol- och narkotikapolitik, evidensbasering).

Bifogade filer
 • Publikationer Anders Bergmark

  Författare Titel År
  Patrik Karlsson, Anders Bergmark, Tommy Lundström
  Effects of psychosocial interventions on behavioural problems in youth : A close look at Cochrane and Campbell reviews 2016
  Karin H. Bergmark, Einar Stensson, Anders Bergmark
  Internet Addiction : The Making of a New Addiction 2016
  Patrik Karlsson, Anders Bergmark
  Compared with what? An analysis of control group typies in Cochrane and Campbell reviews of psychosocial treatment efficacy with substance use disorders 2014
  Patrik Karlsson, Anders Bergmark, Tommy Lundström
  Procedures and claims among US evidence-producing organizations : the case of the Incredible Years programme 2014
  Anders Bergmark, Lisa Skogens, Ninive von Greiff
  The pursuit of evidence-based practice - a comparison of three guidelines on psychosocial interventions for alcohol problems 2014
  Anders Bergmark
  Medikalisering som evidensbasering – om nedmonteringen av ett socialt perspektiv på missbruksproblem. 2015
  Anders Bergmark
  The role for psychopathology as motivator for drug dependency : some moderating remarks 2014
  Anders Bergmark
  Om medikaliseringen av svensk missbrukarvård 2014
  Anders Bergmark, Åke Bergmark, Tommy Lundström
  The mismatch between the map and the terrain : Evidence based practice in Sweden 2012
  Anders Bergmark, Tommy Lundström
  Svaga argument gentemot Drontens dom - Ett svar till Knut Sundell 2012
  Anders Bergmark, Tommy Lundström
  Divergent perspectives on the Dodo bird? A comment to Mullen, Shuluk and Soydan 2012
  Patrik Karlsson, Anders Bergmark
  Evidence-based practice - anything goes? 2012
  Karin H Bergmark, Anders Bergmark, Olle Finndahl
  Extensive Internet Involvement - Addiction or Emerging Lifestyle? 2012
  Anders Bergmark
  Koloss på lerfötter? :  Svagt empiriskt stöd för Missbruksutredningens förslag (SOU 2011:35) 2011
  Anders Bergmark
   Mécanismes d’action spécifiques et généraux des triatements 2011
  Anders Bergmark, Tommy Lundström
  Socialstyrelsen, dronten och den evidensbaseradepraktiken 2011
  Anders Bergmark, Åke Bergmark, Tommy Lundström
  Evidensbaserat socialt arbete. : Teori, kritik, praktik 2011
  Anders Bergmark, Tommy Lundström
  Evidensbaserad praktik i svenskt socialt arbete. : Om ett programs mottagande, förändringar och möjligheter i en ny omgivning. 2011
  Karin H Bergmark, Anders Bergmark, Olle Findahl
  Extensive Internet Involvement-Addiction or Emerging Lifestyle 2011
  Anders Bergmark
  Den vetenskapliga grunden för psykosocial missbruksbehandling 2010
  Anders Bergmark
  Mindfulness training : specific intervention or psychological panacea? 2010
  Anders Bergmark
  A reasonable cost? :  On politics, dubious calculations and involuntary consumers 2010
  Anders Bergmark
  On the idea of treatment systems 2011
  Anders Bergmark
  Den evidensbaserade praktikens gränser – om konsekvenserna av ”the Dodo bird verdict” 2010
  Anders Bergmark
  Topiramate and the question of dosage 2010
  Anders Bergmark, Lars Oscarsson
  Om legitimitet och etik inom missbruksvården 2010
  Anders Bergmark
  Drug misuse - psychosocial interventions 2009
  Anders Bergmark, Tommy Lundström
  Konflikt, kontroll, evidens : om forskningsanvändning 20 år senare 2009
  Patrik Karlsson, Anders Bergmark
  Nya grepp i preventionsarbetet? : En granskning av Alkoholkommitténs och Mobilisering mot Narkotikas massmediekampanjer 2009
  Karin Bergmark, Anders Bergmark
  The diffusion of addiction to the field of MMORPGs 2009
  Anders Bergmark
  Om evidensbasering, kunskapsöversikter och psykosociala mekanismer 2008
  Anders Bergmark
  On treatment mechanisms – what can we learn from the COMBINE study? 2008
  Anders Bergmark
  Interpretation of the outcome of the COMBINE study 2008
  Anders Bergmark, Tommy Lundström
  Evidensfrågan och socialtjänsten - om socialarbetares inställning till en vetenskapligt grundad praktik 2008
  Anders Bergmark
  'Treating cannabis use disorders: perspectives and best practices 2008
  Anders Bergmark
  Specific and contextual treatment mechanisms 2008
  Anders Bergmark, Tommy Lundström
  Att studera rörliga mål. Om villkoren för evidens och kunskapsproduktion i socialt arbete 2009
  Anders Bergmark, Tommy Lundström
  Mot en evidensbaserad praktik? Om färdriktningen i socialt arbete 2009
 • Äldre publikationer Anders Bergmark

  (Selection)

  Bergmark, A. (2013) The role of psychopathology as motivator for drug dependency – some moderating remarks. Addiction, 108:673-674.

  Karlsson, P. & Bergmark, A. (2012) Implementing guidelines for substance abuse treatment: a critical discussion of “Knowledge to Practice”, Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 29:253-2265.

  Bergmark, A. (2007) Guidelines and evidence-based practice, Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 24: 589-599.

  Bergmark, A. & Lundström. T. (2007) Om metaanalyser som styrmedel i socialt arbete, Socialvetenskaplig Tidskrift, 14: 317-321

  Bergmark A. & Lundström, T. (2007) Kartan och terrängen – om EBP som ideal och verklighet,  Socialvetenskaplig Tidskrift,  14: 77-82

  Bergmark, A. (2007) Riktlinjer och den evidensbaserade praktiken – en kritisk granskning av de nationella riktlinjerna för missbrukarvård i Sverige. Nordisk Alkohol och Narkotikatidskrift, 24: 519-529

  Bergmark, A. & Lundström, T. (2006) Vetenskap och socialt arbete. I Swärd, H & Ekerö, M Ligga till last. Gleerups/CSA.

  Klingemann, H. & Bergmark, A. (2006) The Legitimacy of Addiction Treatment in a World of Smart People. Addiction, 101:1230-1237

  Bergmark, A. & Oscarsson, L. (2006) Om inhold, kontekst og det personlige val ved behandling af misbrug. I: Böcker Jakobsen, T. & Egelund, T.: Behandling – begrep och praksis i socialt arbejde. Hans Reitzels Forlag, Köpenhavn

  Bergmark, A. & Lundström, T. (2006) Mot en evidensbaserad praktik? Om färdriktningen i socialt arbete. Socialvetenskaplig Tidskrift, 13:99-113

  Bergmark, A & Lundström, T. (2006) Utvärderingar inom socialtjänsten – FOU-enheternas  bidrag, Socionomen, 4, 28-30.

  Bergmark, A (2005) Evidence Based Practice – More Control or More Uncertainty? I Uffe Pedersen, M., Segraeus, V., Hellman, M. (red) Evidence Based Practice? Challenges in Substance Abuse Treatment. NAD, Helsinki.

  Bergmark, A. (2005) Att sammanställa kunskap – om översikter, metaanalyser och kritiska perspektiv. I Larsson, S., Lilja, J. & Mannheimer, K. (red) Forskningsmetoder i socialt arbete. Studentlitteratur, Lund.

  Bergmark, A. & Oscarsson, L. (2005) Att tillämpa och sammanställa kunskap. I  Meuwisse A., Sunesson, S. & Svärd (red), Socialt arbete – en grundbok. Natur och kultur, Stockholm.

  Bergmark, A. (2004) Risk, Pleasure and Information – notes on the discursive space of prevention. Nordic studies on alcohol and drugs- English supplement, 21:7-16

  Bergmark, A. (2004) Tvångsvårdens utfall – en uppföljning av missbrukare vårdade med stöd av lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). I  Tvång och förändring, SOU: 2004:3.

  Bergmark, A. & Nordström, G. (2004) Psykosocial och läkemedelsassisterad behandling av narkotikamissbruk (red) . Socialstyrelsen, Stockholm

  Bergmark, A. (2004) Evidensfrågan och kunskapsläget beträffande behandlingsåtgärder för narkotikamissbruk. I Bergmark, A. & Nordström, G., Psykosocial och läkemedelsassisterad behandling av narkotikamissbruk (red). Socialstyrelsen, Stockholm

  Bergmark, A. (2002) Risk, njutning och information – anteckningar angående preventionens diskursiva utrymme. Nordisk alkohol- & narkotikatidskrift, 19:5-6, 239-247

  Bergmark, A. (2001) Psykosocial behandling av alkohol- och narkotikaproblem. Kan socialtjänsten dra några slutsatser? Nordisk alkohol- och narkotikatidskrift, 18:5-6, 510-513.

  Bergmark, A. (2001) Perspectives on the concept of need. Itaca, Athens.

  Bergmark, A. (2001) Anteckningar angående den svenska Narkotikakommissionens slutbetänkande. Nordisk Alkohol- och Narkotikatidskrift, 18:3, 230-234.

  Bergmark, A. (2001) Evidensbaserad kunskap? Alkohol & Narkotika, 95(5): 28-32

  Bergmark A. (2001) Om den evidensbaserade missbrukarvårdens retorik och praktik. Nordisk Alkohol- och Narkotikatidskrift, 18:2, 133-138.

  Bergmark, A (2000) Behandling av missbrukare inom socialtjänsten – om politik, kunskap och professionalitet. Alkohol och Narkotika, 95:1, 18-23.

  Bergmark, A & Oscarsson, L. (2000) Om Behandlingsbegreppet inom alkoholvården. I Berglund, M., Andreasson, S., Bergmark, A., Blomqvist, J., Lindström, L., Oscarsson, L., Ågren, G., Öjehagen, A., Behandling av alkoholproblem. Liber, Stockholm.

  Bergmark, A & Oscarsson, L. (2000) Vad får det kosta att bota missbrukare? I Petterson (red), Etik och Socialtjänst. Gothia; Stockholm.

  Bergmark, A & Oscarsson, L. (2000) Sociala Problem. Socialt arbete. I Meuwisse A., Sunesson, S. & Svärd (red), Socialt arbete – en grundbok. Natur och kultur, Stockholm.

  Cameron, D., Thomas, M., Madden, S., Thornton, C., Bergmark, A., Garretsen, H., & Terzidou, M. (2000) Intoxicated across Europe: In search of meaning. Addiction Research 6: 218-227.

  Bergmark, A & Oscarsson, L. (2000) Vilket är problemet – perspektiv på alkoholproblemens karaktär. I Berglund m. fl. Behandling av alkoholproblem. Liber, Stockholm.

  Bergmark, A & Oscarsson, L. (2000) Behandlingsmetoder inom alkoholvården. I Berglund m. fl. Behandling av alkoholproblem. Liber, Stockholm.

  Bergmark, A. (1999) The contextualization of Drug Treatment. European Addiction Research 5: 153-158.

  Bergmark, A & Oscarsson, L. (1999) Motivationsarbete inom tvångsvården. Socialvetenskaplig Tidskrift 3: 52-62.

  Bergmark, A. (1999) Vård och behandling, gör de någon nytta? I Socialvetenskapliga forskningsrådet. Alkohol och narkotika – politik, vård och dilemman. WASA, Stockholm.

  Bergmark, A. & Oscarsson, L. (1998) Hur styrs missbrukarvården? Socionomen 4: 47-52

  Bergmark, A (1998) Expansion and Implosion - The story of drug treatment in Sweden? In Klingemann, H. & Hunt, G. Drug Treatment in an International Perspective. Sage, Thousands Oaks.

  Bergmark; A. (1998) The Relation between Alcohol and Drug Treatment. In Klingemann, H. & Hunt, G. Drug Treatment in an International Perspective. Sage, Thousands Oaks.

  Bergmark, A. (1997) Description of treatment, in Coletti, M (ed) Evaluation of Treatment of Drug Abuse, ITACA, Bilbao.

  Bergmark, A. (1996) Missbruk och temporalitet - en diskussion kring rationalitet, kontroll och motivation. Nordisk alkoholtidskrift 13:2, 77-88.

  Bergmark, A. & Oscarsson, L. (1996) Basdokumentation för socialtjänstens missbrukarvård. I: Dokumentation inom missbrukarvården - Behandlingsarbete, metodutveckling, utvärdering. Liber, Stockholm.

  Bergmark, A. & Oscarsson, L.: (1995) Le traitment de la toxicomani en Suède. Bulletin de liaison du CNDT.

  Bergmark, A. & Oscarsson, L. (1995) Ur fyllan och villan på vinst och förlust. Forskning och Framsteg, 6:20-22.

  Bergmark, A & Oscarsson, L.: (1994) Swedish Alcohol Treatment in Transition. Nordic Alcohol Studies, 11(supplement), 42-54

  Bergmark, A. & Oscarsson, L. (1994) Om behandlingsbegreppet inom alkoholvården, I Berglund, M. et. Al. (red) Behandling av alkoholproblem. En kunskapsöversikt, Liber, Stockholm

  Bergmark, A.. & Oscarsson, L. (1994) Från producenternas paradis till marknadens retorik. I: Pettersson, U. (red) Socialtjänstens klientarbete – Från vision till marknad. Studentlitteratur, Lund.

  Bergmark, A. (1994)  Ett lik i lasten? Om Lars Lindströms nya syn på behandling. Nordisk Alkoholtidskrift, (11)2:116-119.

  Bergmark, A. & Oscarsson, L. (1993) Behandlingseffekter inom narkomanvården – en diskussion av forskningsläget och dess implikationer för den socialtjänstbaserade narkomanvården. I: effekter av offensiv narkomanvård. Socialstyrelsen, Stockholm

  Bergmark, A. & Oscarsson, L.: (1992) The Limits of Phenomenology and Objectivity: On the Encounter between Scientism and Practice. British Journal of Social Work, 22:2, 121-132.

  Bergmark, A. & Oscarsson, L. (1992) Om alkohol, folkhälsa och forskarnas roll. Nordisk alkoholtidskrift, 1:37-39

  Bergmark, A. & Oscarsson, L. (1992) Om intentioner, handlingar och rationalitetens gränser i kontrolldebatten. Nordisk Alkoholtidskrift, (9)5:283-285.

  Bergmark, A.. & Oscarsson, L. (1992) Om avhengighet, rus och personlig identitet – en kommentar till Madsen. Nordisk Alkoholtidskrift, (9)3:158-161

  Bergmark, A. & Oscarsson, L. (1992) Den terapeutiska intentionens gränser - Om imitation av vardagen inom den institutionella missbrukarvården. Socionomens forskningssupplement 1:1, 11-16.

  Bergmark, A. & Oscarsson, L.: (1992) Fenomenologiska erfarenheter och objektiva iakttagelser - Om mötet mellan forskning och praktik. Socionomens forskningssupplement, 1:2, 12-19.

  Bergmark, A. & Oscarsson, L. (1992) Den imiterade verkligheten – om autenticitetsproblemet inom missbrukarvården. I: Mether, C. & Nygren, L. (red) Bortom all förenkling – människan som väsen och oväsen. Daidalos, Uddevalla.

  Bergmark, A. & Oscarsson, L. (1991) Does Anybody really Know what They are Doing? Some comments related to methodology of treatment service research. British Journal of Addiction, 86:2, 139-142.

  Bergmark, A. & Oscarsson, L. (1991) Forskningens nytta och praktikens villkor – om kunskapens gränser inom missbrukarvården. I: Berglind, H. & Kristensson, P-O. (red) Socialt arbete i utveckling, Allmänna förlaget, Stockholm.

  Bergmark, A. & Oscarsson, L. (1991) Desire and Craving – studies in a cultural theory of alcoholism. Alkoholpolitik - tidskrift för nordisk alkoholforskning, 2: 107-109.

  Berglund, G., Bergmark, A., Björling, B., Grönbladh, L., Olsson, B., Oscarsson, L., Segraeus, V., & Stensmo, C. (1991) The SWEDATE Project - Interaction Between Treatment, Client Background, and Outcome in a One Year Follow-Up. Journal of Substance Abuse Treatment, 8:2, 161-169.

  Bergmark, A. & Oscarsson, L. (1990) Den svenska alkoholdiskursens retorik 1: Den politiska och administrativa nivån. Alkoholpolitik - tidskrift för nordisk alkoholforskning, 7:4, 213-218.

  Bergmark, A. & Oscarsson, L. (1990) Till frågan om tvångsvårdens etik. Nordiskt Socialt Arbete, 3:59-72.

  Bergmark, A. & Oscarsson L. (1990) Vad får det kosta att bota missbrukare? I Petersson, U. (red) Etik och socialt arbete. Skeab, Stockholm

  Bergmark, A. & Oscarsson, L.: (1990) Social Conditions of Treatment Programs: Suggestions for an Analytical Model. Acta Sociologica, (33), 4:383-395..

  Bergmark, A. & Oscarsson, L. (1990) Om etik, ideologi och professionalism. I missbrukarvården –  en diskussion utifrån LVM. I: Forskning om missbrukare och vården – särskilt tvångsvården. Delegationen för social forskning, Stockholm.

  Bergmark, A. & Oscarsson, L.: (1989) Att vilja vara en annan - några funderingar kring motivationsbegreppet inom missbrukarvården. Alkoholpolitik - tidskrift för nordisk alkoholforskning, 2: 50-59.

  Bergmark, A. & Oscarsson, L. (1989) Heavy drinking – The myth of alcoholism as a disease. Alkoholpolitik - tidskrift för nordisk alkoholforskning, 2: 93-94.

  Bergmark, A. & Oscarsson, L. (1989) Behandlingsinriktning och behandlingsutfall. I Bergmark, A. m. fl. Klienter i institutionell narkomanvård – analyser av bakgrund, behandling och utfall. Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet.

  Bergmark, A. & Oscarsson, L. (1989) Att forska på institutionell narkomanvård – några erfrenheter och implikationer. I Bergmark, A. m. fl. Klienter i institutionell narkomanvård – analyser av bakgrund, behandling och utfall. Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet

  Bergmark, A. Olsson, B. & Oscarsson, L. (1989) Behandlingsutfallet – en översikt. I Bergmark, A. m. fl. Klienter i institutionell narkomanvård – analyser av bakgrund, behandling och utfall. Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet

  Bergmark, A. (1989) Subkultur och samhällelig integrering. I Bergmark, A. m. fl. Klienter i institutionell narkomanvård – analyser av bakgrund, behandling och utfall. Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet

  Bergmark, A. & Oscarsson, L. (1989) Om motivationsbegreppet och behandling av missbrukare. I Börjeson, B. & Mether, C., Det goda mötet, Socialdepartementet, Stockholm.

  Bergmark, A. & Oscarsson, L. (1989) Om etik, ideologi och professionalism i missbrukarvården. I Delegationen för social forskning, Forskning om missbrukare och vården, särskilt tvångsvården, Regeringskansliet, Stockholm

  Bergmark, A. & Oscarsson, L. (1988) Drug Abuse and Treatment – a study of Social Conditions and Contextual Strategies. Almqvist & Wiksell International, Stockholm.

  Bergmark, A. & Oscarsson, L.: (1987) The Concept of Control and Alcoholism. British Journal of Addiction, 82:11, 1203-1212.

  Bergmark, A.. & Oscarsson L. (1986) Att begripa praktiken och att greppa kontrollen. Alkoholpolitik – tidskrift för nordisk alkoholforskning, 1:59-61.

  Bergmark, A. & Oscarsson, L. (1985) Om att tappa kontrollen över begrepp. Alkholpolitik – tidskrift för nordisk alkoholforskning, 4:210-213.

  Bergmark, A.. & Oscarsson, L. (1985) Beroende eller kontroll – en granskning av två perspektiv. Alkoholpolitik – tidskrift för nordisk alkoholforskning, 2:61-68.

  Bergmark, A. & Oscarsson, L. (1984) Om behandlingens villkor – I riktning mot en model för vårdmodellsforskning. Tidskrift för nordisk Förening för Pedagogisk Forskning, 1:31-39.

  Bergmark, A. (1984) Systemteori- en möjlig ansats för processtudier inom behandlingsforskningen? Karolinska institutet, Stockholm

  Bergmark, A., Börjeson, B. & Oscarsson, L. (1978) Missbruk och identitet – om det fortsatta missbrukets karaktär. Stockholms socialförvaltning.

  Bokmärk och dela Tipsa
Bokmärk och dela Tipsa

Adress och kontaktuppgifter

Besöksadress: Sveavägen 160-162, Stockholm
Postadress: 106 91 Stockholm
Telefon (vxl):08-16 20 00
Fax: 08-674 75 55
info@socarb.su.se

 

Prefekt:
Lena Hübner

Ställföreträdande prefekt:
Stefan Wiklund

Studierektor grundutbildning:
Katarina Piuva

Studierektor forskarutbildning:
Anders Bergmark 

Kontaktperson uppdragsutbildning:
Ulrika Engström

Studierektor utbildning på avancerad nivå:
Torbjörn Bildtgård

Bitr. studierektor (termin 1-2):
Sara Erlandsson

Bitr. studierektor (termin 3 och 6, självständiga examensarbeten):
Mats Ekendahl

Bitr. studierektor (termin 4-5, utvärdering och kommunikation):
Sanna Tielman

Studievägledare:
Jane Barkström och Annika Jemteborn

VFU-samordnare:
Anna Bäckman, Hans Dahlén och Lars Eriksson

 

Biblioteket för socialt arbete
Sveavägen 162

Press och media:
Kontakta enheten Press och redaktion.

Mitt universitet