Katarina Alexius Borgström.      Foto: Björn Dalin
Katarina Alexius Borgström. Foto: Björn Dalin

Kontaktinformation

Profilsida

Huvudsakligt forskningsområde

Offentligrättsligt inriktad rättsvetenskap.

Handleder gärna inom

Uppsatser med rättslig inriktning, främst ämnen som rör t.ex. straffrätt, sekretess, mobbning inom skolan, och/eller utförs med makt- eller textanalytisk rättsvetenskapligmetod.