Björktomta, S-B- (2012). Om patriarkat, motstånd och uppbrott – tjejers rörelser i sociala rum. Doktorsavhandling. Malmö: Égalité.

Björktomta, S-B (2008). Saraprojektet 2004-2007. Ett processinriktat arbete för att förebygga hedersrelaterat förtryck och våld. Rapport 2006:24. Stockholm: Länsstyrelsen i Stockholms län.

Björktomta, S-B. (2008). Ersta flickhem – Lännahemmet och Marsta gård. En studie över två hvb-hem för traumatiserade flickor. Arbetsrapport nr 43. Stockholm: Ersta Sköndal högskola.

Björkomta, S-B. (2006). Personalens möte med utsatta flickor – arbete med hedersrelaterat våld. Ett samarbetsprojekt mellan Huddinge kommun, Ersta Sköndal högskola och Länsstyrelsen i Stockholms län. Stockholm: Länsstyrelsen i Stockholms län samt som arbetsrapport nr 48, Ersta Sköndal högskola.

Björktomta, S-B. (2005). Unga kvinnor, frihet och heder – om socialt arbete och hedersrelaterat våld. Arbetsrapport nr 37. Stockholm: Sköndalsinstitutets forskningsavdelning, Ersta Sköndal högskola.

 Cederlöf, S-B. (2003) Att arbeta i patriarkala familjer – en verksamhetsöversikt. Stockholm: Näringsdepartementet och Kommunförbundet i Stockholms län.

Cederlöf, S-B. & Taubert, M. (2001) Historien om Rett syndrom. Informationsvideo. Stockholm: Socialstyrelsen, RSIS - Retts syndrom i Sverige.

Cederlöf, S-B. & Taubert, M. (2000) Jag talar med ögon. Informationsvideo om Retts syndrom. Stockholm: Socialstyrelsen, RSIS - Rett syndrom i Sverige.


Opublicerade rapporter

Björktomta, S-B. (2005). Mamma, pappa, barn? En kvalificerad uppföljningsstudie av projektet Mina Föräldrar. Stockholm: Forskningsavdelningen vid Ersta Sköndal högskola.

Cederlöf, S-B. (2004). Mina föräldrar - ett samarbetsprojekt mellan Kvinnoforum/Xist och Vi pappor. En rapport från det första projektåret. Stockholm: Forskningsavdelningen vid Ersta Sköndal Högskola.