Studievägledarna kan hjälpa dig att göra ett välgrundat utbildningsval. När du är antagen kan vi hjälpa dig hantera de svårigheter/hinder som kan uppstå under utbildningens gång. Vidare kan vi ge aktuell bild av arbetsmarknaden och har kunskaper om ämnesområdet socialt arbete. Du kan vända dig till studievägledningen med frågor som t.ex. rör funktionshinder, kursuppläggning, kursinnehåll, studieuppehåll, tillgodoräknande av tidigare studier och individuella studieplaner. Studievägledningen kan också vara en kontaktlänk till andra resurser inom universitetet.

Studievägledare:

Jane Barkström och Lena Cederlund

Telefontid: måndag, tisdag, torsdag 9.30-11.00

Tfn 08-16 23 25
Epost: studievagledare@socarb.su.se

Mottagningstid: måndag, tisdag, torsdag 11.00-12.00
Rum 444 eller 443, Plan 4 (intill studentexpeditionen)