Teknik och administration

Foto: Eva Dalin

Ingegerd Adler

Administratör masterutbildning

Jane Barkström

Studievägledare

Anna Bäckman

VFU-samordnare

Hans Dahlén

VFU-samordnare

Sandra Daum

Kursadministratör termin 6-7 samt master och fristående kurser på avancerad nivå

Foto: Eva Dalin

Ulrika Engström

Administrativ chef, utbildningshandläggare och kontaktperson för husfrågor.

Foto: Eva Dalin

Lars Eriksson

VFU-samordnare

Foto: Eva Dalin

Sara Holmkvist

Kursadministratör termin 1-3 samt fristående kurser på grundnivå

Foto: Eva Dalin

Rickard Högberg

Institutionssekreterare och ekonomi

Foto: Eva Dalin

Kai Lundin

IT-ansvarig

Foto: Eva Dalin

Eva Marklund

Administratör internationell masterutbildning

Foto: Eva Dalin

Leif Persson

Vaktmästare

Foto: Eva Dalin

Katrin Rau

Föräldraledig. VFU-samordnare

Sirpa Salovaara. Foto: Björn Dalin

Sirpa Salovaara

Kursadministratör. Kursadministration, schemaläggning och lokalbokning

Katja Sokolova

Tentamensadministration.

Foto: Eva Dalin

Ingrid Tinglöf

Klas Wikström af Edholm

Kursadministratör termin 4 - 5, tentamensadministration samt uppdragsutbildning

Adress och kontaktuppgifter

Besöksadress: Sveavägen 160-162, Stockholm
Postadress: 106 91 Stockholm
Telefon (vxl):08-16 20 00
Fax: 08-674 75 55
info@socarb.su.se

 

Prefekt:
Lena Hübner

Ställföreträdande prefekt:
Stefan Wiklund

Studierektor grundutbildning:
Katarina Piuva

Studierektor forskarutbildning:
Anders Bergmark 

Kontaktperson uppdragsutbildning:
Ulrika Engström

Studierektor utbildning på avancerad nivå:
Torbjörn Bildtgård

Bitr. studierektor (termin 1-2):
Sara Erlandsson

Bitr. studierektor (termin 3 och 6, självständiga examensarbeten):
Mats Ekendahl

Bitr. studierektor (termin 4-5, utvärdering och kommunikation):
Sanna Tielman

Studievägledare:
Jane Barkström och Annika Jemteborn

VFU-samordnare:
Anna Bäckman, Hans Dahlén och Lars Eriksson

 

Biblioteket för socialt arbete
Sveavägen 162

Press och media:
Kontakta enheten Press och redaktion.