Borg, M. & Kristiansen K. (2004) Recovery-orientated professionals: Helping relationships in mental health services, Journal of Mental Health, 13 (5), pp 493-505.

Borg, M. & Topor, A. (2000) Livet underveis – erfaringsbasert kunnskap om bedringsprosesser, Dialog, nr 2-3, pp 79 – 89.

Borg, M. & Topor, A. (2001) (red) Perspektiv på bedringsprosesser ved alvorlige psykiske lidelser, Dialog, Vol 11, no 2.

Borg, M., Sells, D., Topor, A., Mezzina, R., Marin, I.. & Davidson, L. (2005) What Makes a House a Home: The Role of Material Resources in Recovery from Severe Mental Illness. American Journal of Psychiatric Rehabilitation. Vol 8, nr 3, pp 243-256.

Davidson, L., Borg, M., Marin, I., Topor, A., Mezzina, R. & Sells, D. (2005) Processes of recovery in serious mental illness: Findings from a multi-national study. American Journal of Psychiatric Rehabilitation. vol 8, no 3, pp 177-201

Davidson, L., Ridgway, P., Kidd, S., Topor, A. & Borg, M. (2008) Using Qualitative research to inform mental health policy, The Canadian Journal of Psychiatry, Vol 53, no 3, pp 137-144.

Davidson, L.; Ridgway, P.; Kidd, S.; Topor, A.; & Borg, M.(2008) Using qualitative research to inform mental health policy: Canadian Journal of Psychiatry,  53(3): 137-144.

Denhov, A. & Topor, A. (accepted) The components of helping relationships with professionals in psychiatry: users perspective. International Journal of Social Psychiatry.

Sells, D., Andrés-Hyman, R., Staeheli Lawless, M., Borg, M., Topor, A., Mezzina, R., Marin, I. & Davidson, L. (2005) Contexts and narratives of recovery. American Journal of Psychiatric Rehabilitation. 8 (3), pp 203-221

Sells, D., Borg, M., Davidson, L., Marin, I., Mezzina, R. & Topor, A. (2006)  Arenas of Recovery for Persons with Severe Mental Illness. American Journal of Psychiatric Rehabilitation. 9 (1), pp 3-16.

Sells, D., Topor, A. & Davidson, L. (2004). Generating coherence out of chaos: Examples of the utility of empathic bridges in phenomenological research. Journal of Phenomenological Psychology, 35, pp 253-271.

Sundgren, M. & Topor, A. (red) (2005) Social Psykiatri, Stockholm: Bonnier Utbildning.

Sundgren, M. & Topor, A. (red) (2011) Psykiatri som socialt arbete, Stockholm: Bonnier Utbildning.

Topor, A (2006) Sex myter om avinstitutionaliseringen av den svenska psykiatrin, Tidsignal, s 92 – 102.

Topor, A. & Bjerke , C. (2002) Vägen upp. Om att återhämta sig från svår psykisk sjukdom, in Topor, A., Borg, M., Svensson, J., Bjerke, C. & Kufås, E. (red) Vägen upp – Om att återhämta sig från svår psykisk sjukdom. Stockholm: SFPH:s monografiserie nr 47.

Topor, A. & Bjerke, C. (2001) Forhandling om et nodvendig onde, in Borg, M. & Topor, A. (red) Perspektiv på bedringsprosesser ved alvorlige psykiske lidelser, Dialog, Vol 11, nr 2, s 69-80.

Topor, A. & Borg, M. (2001) Bodils historie, in Borg, M. & Topor, A. (red) Perspektiv på bedringsprosesser ved alvorlige psykiske lidelser, Dialog, Vol 11, nr 2, s 94-103.

Topor, A. & Borg, M. (2008) Relationer som hjälper. Lund: Studentlitteratur.

Topor, A. & Costa, F. (2006) Principer i tillämpad psykiatrisk praktik. Kontinuitet, tillgänglighet och helhetssyn, Tidskrift for Psykisk Helsearbeid, vol 3, nr 1. s 99 – 103.

Topor, A. & Denhov, A (2008) Att arbeta evidensbaserat – en introduktion. Om erfarenhet, praktik och vetenskap, Stockholm: Psykiatri Södra FoU-enheten.

Topor, A. & Denhov, A. (2008) Vetenskaplig frestelse i styrningen av psykiatrin, Psykologtidningen, nr 10/08, s 20-21 .

Topor, A. & Denhov, A. (2009) Problem med evidens, Socionomen, nr 6, s 86.

Topor, A. & Denhov, A. (2009) Till försvar för en evidensbaserad praktik, Socionomen, nr 8, s 77-78.

Topor, A. & Denhov, A. (2011) Evidensbaserade insatser - Vilken och vems evidens? in Sundgren, M. & Topor, A. (red) Psykiatri som socialt arbete. Stockholm: Bonniers.

Topor, A. & Denhov, A. (2012) Recovery and time – inside the blackbox of working alliance. American Journal of Psychiatric Rehabilitation, 15(3), 239-254.   http://dx.doi.org/10.1080/15487768.2012.703544

Topor, A. & Denhov, A. (2014). Going beyond - Helpful professionals and the construction of working alliances in the recovery process from serious mental illness. Psychosis,

Topor, A. & Denhov, A. (accepted) Recovery and time – inside the blackbox of working alliance. American Journal of Psychiatric Rehabilitation.

Topor, A. & Di Girolamo, S. (2009) Erfarenhetens kunskap - Erfarenheter från ett samforskningsprojekt, in Borg, M. & Kristiansen, K. (eds) Medforskning: å forske sammen for kunnskap om psykisk helse, Oslo: Universitetsforlaget.

Topor, A. & Di Girolamo, S. (2009) La recherche sur le recovery, Revue de Psychiatrie Francaise, 4, pp 108 – 113.

Topor, A. & Di Girolamo, S. (2009) Sortir de la schizophrénie – L’état actuel des savoirs, Revue de Psychiatrie Francaise, no 4, pp 99 – 107. 

Topor, A. & Di Girolamo, S. (2010) “You have to be careful who you talk to and what you say …” - on psychosis and making rational choices, Journal of Mental Health, (19) 6, 553-561.

Topor, A. & Ershammar, D. (2007) Återhämtningens aktualitet, I Topor, A., Broström, K. & Strömvall, R (red) Vägen vidare. Verktyg för återhämtning vid psykisk ohälsa, Stockholm, RSMH – Psykiatri Södra Stockholm.

Topor, A. & Holmqvist, S. (2011) Ingenting om oss utan oss – Allmänna Arvsfondens sstöd till project rörande människor med psykiska problem. Stockholm: Allmänna Arvsfonden.

Topor, A. & Karebo Larsén, I. (2000) Vart har den slutna psykiatriska vården tagit vägen?, Stockholm: FoU-enheten/psykiatri, VSPS, Rapport 10/2000.

Topor, A. & Sundström, K. (2007) Återhämtning – en introduktion. Återhämtning; vad är det? Hur är den möjlig?, Stockholm: FoU-enheten, Psykiatri Södra.

Topor, A. (2000) Att återhämta sig från svåra psykiska störningar – sociala faktorers betydelse, in SFR, Den sköra människan – socialtjänsten och vuxenpsykiatrin, Stockholm: Socialvetenskapliga Forskningsrådet.

Topor, A. (2000) Den psykiatriska slutenvården – nedlagd eller förflyttad?, Läkartidningen, vol 97, nr 51/52, s 6095-6099.

Topor, A. (2000) Le persone con patologie psychiatriche gravi possono guarire. Che cos’é le aiuta?, ”Lettera” Percorsi Bibliografici in Psychiatria, Ottobre 2000, XXVIII, pp 81-91.

Topor, A. (2000) Ovenpå igen, Socialpsykiatri, nr 6, pp 11-12.

Topor, A. (2001) Begreper og forskning, in Borg, M. & Topor, A. (red) Perspektiv på bedringsprosesser ved alvorlige psykiske lidelser, Dialog, Vol 11, nr 2, s 33-43.

Topor, A. (2001) Managing the contradictions – Recovery from severe mental disorders, Stockholms University, Dep of Social Work, SSSW no 18.

Topor, A. (2001) På leting etter et forsvunnet jag, in Borg, M. & Topor, A. (red) Perspektiv på bedringsprosesser ved alvorlige psykiske lidelser, Dialog, Vol 11, nr 2, s 10-19.

Topor, A. (2001) Återhämtning från svåra psykiska störningar, Stockholm: Natur och Kultur.

Topor, A. (2002) At komme sig – Et litteraturstudie om att komme sig efter alvorlig psykisk lidelse, Köpenhamn: Videncenter for socialpsykiatri.

Topor, A. (2002) Tid, makt och relationer – metoder i psykiatrisk rehabilitering: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område Östra.

Topor, A. (2002) Återhämtning från svåra psykiska störningar, Socialmedicinsk Tidskift, nr 4 (79), s 322 – 327.

Topor, A. (2003) Recovery – At komme sig efter alvorlige psykiske lidelser, Kobenhavn: Hans Reitzels Forlag.

Topor, A. (2004) Vad hjälper i återhämtning från svåra psykiska problem? Ett samverkansprojekt mellan brukare och professionella. Tidskrift för psykisk helsearbeit, vol 1, n 4, pp 4-15.

Topor, A. (2004) Vad hjälper? Vägar till återhämtning från svåra psykiska problem. Stockholm: Natur och Kultur.

Topor, A. (2005) Engagemanget, den personliga relationen är avgörande, Socionomen 3/2005, s 26 – 31.

Topor, A. (2005) Fra patient til person. Hvad hjaelper mennesker med svaere psykiske problemer? Köbenhavn: Akademisk Forlag.

Topor, A. (2005) Förord till den svenska upplagan in Coleman, R. Återhämtning – ett okänt begrepp: Stockholm RSMH/Återhämtningsprojektet.

Topor, A. (2005) Le persone con patologie psichiatriche possono guarire. Che cos´’e che le aiuta?, in “Il punto sulla salute mentale: buone pratiche e percorsi di ripresa” Att del congresso Nazionale, Roma, 27 – 29 Novembre 2003, Bologna: Istituzione Gian Franco Minguzzi.

Topor, A. (2005) Nya och gamla institutioner, in Sundgren, M. & Topor, A. (red) Social Psykiatri, Stockholm: Bonnier Utbildning.

Topor, A. (2005) Återhämtning från svåra psykiska problem – bidragande faktorer, in Sundgren, M. & Topor, A. (red) Social Psykiatri, Stockholm: Bonnier Utbildning.

Topor, A. (2005) Återhämtning, in Hydén, L-C (red) Från psykiskt sjuk till psykiskt funktionshindrad, Lund: Studentlitteratur.

Topor, A. (2006) Hva hjelper – Veier till bedring fra alvorlige psykiske problemer. Oslo: Kommuneforlaget.

Topor, A. (2006) Vetenskaplighetens dunkla subjektivitet - Om en kunskapsöversikt från Socialstyrelsen, Socialvetenskapliga Tidskrift:13:3, s 195-211.

Topor, A. (2007) Desinstitutionalisation et destigmatisation. Changements dans un secteur psychiatrique à Stockholm, L’Information Psychiatrique, nr 83, pp 844-845.

Topor, A. (2007) Ekonomins följder för den psykisk (o)hälsan, Psykologtidningen nr 12, s 15 – 17.

Topor, A. (2007) Är pengar terapeutiska? I Topor, A., Broström, K. & Strömvall, R (red) Vägen vidare. Verktyg för återhämtning vid psykisk ohälsa, Stockholm, RSMH – Psykiatri Södra Stockholm.

Topor, A. (2008) Er pengar terapeutiska? Ekonomins följder för den psykiska (o)hälsan, Impuls – Tidskrift for psykologi, no2, vol 62, s 68-75.

Topor, A. (2008) Er penge terapeutiske? Ökonomins betydning för det psykiske helbred, Social Kritik, 115, p 6-13.

Topor, A. (2009) Evidensbaserad återhämtning. Brukarerfarenheter om återhämtningsbefrämjande insatser, in Dobbeltdiagnose – Håp - afklaring – handling, Team for Misbrugspsykiatri: Århus Universitetshospital Risskov.

Topor, A. (2009) Återhämtning och empowerment, in Socialstyrelsen: Egen kraft – egen makt – en antologi om arbetet som personligt ombud, Stockholm: Socialstyrelsen.

Topor, A. (2009) Återhämtning. Ett nytt begrepp för en ny verklighet, in Ljungqvist, I. & Jenner, H. (red) Psykiatri för baspersonal, Kunskap för en evidensbaserad praktik, Stockholm: Gothia Förlag.

Topor, A. (2010) Kunskapens makt och maktens kunskap, Socialvetenskaplig Tidskrift (17) 3-4, 326-329‏.

Topor, A. (2010) Medikaliseringen av det psykosociala fältet. Om en kunskapssammanställning från Socialstyrelsen, IMS, Socialvetenskaplig Tidskrift (17) 1, s 67 – 81.

Topor, A. (2011) Kan psykiatrin bli återhämtningsinriktad? Psykiatrins praktik och kunskap kontra brukarpraktik och kunskap, Tidskrift för Psykisk Helsearbeid, 8: 303-313.

Topor, A. (2011) Kan psykiatrin bli återhämtningsinriktad? Psykiatrins praktik och kunskap kontra brukarpraktik och kunskap, Tidskrift för Psykisk Helsearbeid, 8: 303-313.

Topor, A. (2011) Återhämtning - Vad är det? Vad hjälper? Hur kan professionella bidra till den? in Sundgren, M. & Topor, A. (red) Psykiatri som socialt arbete. Stockholm: Bonniers Utbildning

Topor, A. (2012) På mitt eget sätt, in Ljungqvist, I. & Jenner, H. (red) Hjälpande möten i vård och omvärld. Brukare, praktiker och forskare reflekterar. Stockholm: Liber.

Topor, A. (2013) på mitt eget sätt, in Ljungqvist, I. & Jenner, H. (red) Hjälpande möten i vård och omvärld : brukare, praktiker och forskare reflekterar, Stockholm: Gothia Förlag.

Topor, A. (2014). Boendestödjarnas erfarenhetskunskap . Boendestöd - beslut och praktik. Erfarenheter från Lidingö stads socialpsykiatri. Institutionen för Socialt Arbete, Stockholms Universitet & Lidingö Stad. http://www.lidingo.se/ahossubwebbar/socialpsykiatri/arkivnyheter/lidingosboendestodjaredelarsinaerfarenheteriunikrapport.5.598c000614806e52d95a9f.html

Topor, A. (2014). Om pengar och psykisk hälsa – ensamhetens sociala grund, Tidskrift för Psykisk Helsearbeid, 11, 75-85.

Topor, A. (2014). Socialpsykiatrin – i gränstrakten mellan medicin och socialt arbete. In U. Pettersson (red.) Tre decenier med socialtjänstlagen. – Utopi, vision, verklighet. Malmö: Gleerups.

Topor, A. Bulov, P., Mattsson, M., Denhov, A, Holmqvist, S., Karlsson, G. & Costa, F. (2007) En uppföljningsstudie av patienter med psykosproblematik, Psyche nr 2, s 16-19.

Topor, A., Andersson, G., Denhov, A., Holmqvist, S., Mattsson, M., Stefansson, C-G. & Bülow, P. (2014). Psychosis and poverty - Coping with poverty and severe mental illness in everyday life: Psychosis, vol 6, no 2, 117-127. http://dx.doi.org/10.1080/17522439.2013.790070

Topor, A., Andersson, G., Denhov, A., Holmqvist, S., Mattsson, M., Stefansson, C-G. & Bülow, P. (Submitted). After the asylum? - The new institutional landscape.

Topor, A., Borg, M., Di Girolamo, S. & Davidson, L. (2011) Not just an individual journey. Social aspects of recovery, International Journal of Social Psychiatry, Vol 57(1), 90–99. DOI: 10.1177/0020764010345062

Topor, A., Borg, M., Mezzina, R., Sells, D., Marin, I. & Davidson, L. (2006) Others: The role of family, friends and professionals in the recovery process. American Journal of Psychiatric Rehabilitation. Vol 9, nr 1, pp 17 - 37.

Topor, A., Borg, M., Svensson, J., Bjerke, C. & Kufås, E. (2002) Vägen upp – Om att återhämta sig från svår psykisk sjukdom. Stockholm: SFPH:s monografiserie nr 47.

Topor, A., Broström, K. & Strömvall, R. (red) (2007) Vägen vidare. Verktyg för återhämtning vid psykisk ohälsa, Stockholm, RSMH – Psykiatri Södra Stockholm.

Topor, A., Denhov, A., Costa, F. & Forsén, J-O (2007) Tvång i öppenvård utan evidens, Psykologtidningen, nr 7, s 23 – 24.

Topor, A., Denhov, A., Karlsson, G., Costa, F. & Forsén, J.O. (2008) Det farliga tvånget, Revansch! Nr 1, s 4-6.

Topor, A., Denhov, A., Karlsson, G., Costa, F. & Forsén, J.O. (2008) Det farliga tvånget, Socionomen! Nr 4, s 97 - 101.

Topor, A., Mattsson, M., Denhov, A., Bülow, P., Holmqvist, S. & Davidson, L. (2011). The Stockholm Follow- up Study of Users Diagnosed with Psychosis (SUPP): Methodology, patient cohort and services. Psychosis, 4 (3), 246-257.

Topor, A., Mattsson, M., Denhov, A., Bülow, P., Holmqvist, S. & Davidson, L. (accepted) The Stockholm Follow- up Study of Users Diagnosed with Psychosis (SUPP): Methodology, patient cohort and services. Psychosis.

Topor, A., Svensson, J., Bjerke, C. ,Borg, M. & Kufås, E. (2001) Vendepunkter – Et nerstudie af vendepunkter for