Storm, Palle

Palle Storm

Foto: Eva Dalin
Palle Storm. Foto: Eva Dalin

Kontaktinformation

Profilsida

Jag heter Palle Storm, har en fil master i socialt arbete och är sedan september 2013 antagen som doktorand.. Mitt avhandlingsprojekt har arbetstiteln ”Betydelsen av kön och etnicitet i äldreboendets vardag: villkor, dilemman och möjligheter.” Syftet med avhandlingen är dels att undersöka uttrycket av kön och etnicitet i det vardagliga omsorgsarbetet, dels hur uttrycket varierar beroende på olika organisatoriska villkor. Studien bygger på kvalitativa metoder och kommer att basera sig på observationer vid sjukhem i Sverige och i Kanada och intervjuer med omsorgsarbetare, omsorgsmottagare och anhöriga vid dessa boenden. Mitt intresse för äldreboenden och vardagsliv baserar sig på cirka 15 års arbete som vårdbiträde och underskötare inom äldreomsorgen.

Innan jag antogs som doktorand har jag bland annat arbetat som forskningsassistent, projektledare inom äldreomsorgen, och som biståndshandläggare i Stockholms stad. Utöver studier om äldreboenden har jag även genomfört studier om biståndshandläggning, studier om hemtjänstens arbete med personer med demenssjukdom, implementering av Socialstyrelsen nationella riktlinjer om vård och omsorg vid demenssjukdom, samt en studie om äldre personer samlevnad och relationer.

 

Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa

Adress och kontaktuppgifter

Besöksadress: Sveavägen 160-162, Stockholm
Postadress: 106 91 Stockholm
Telefon (vxl):08-16 20 00
Fax: 08-674 75 55
info@socarb.su.se

 

Prefekt:
Lena Hübner

Ställföreträdande prefekt:
Stefan Wiklund

Studierektor grundutbildning:
Katarina Piuva

Studierektor forskarutbildning:
Anders Bergmark 

Kontaktperson uppdragsutbildning:
Ulrika Engström

Studierektor utbildning på avancerad nivå:
Torbjörn Bildtgård

Bitr. studierektor (termin 1-2):
Sara Erlandsson

Bitr. studierektor (termin 3 och 6, självständiga examensarbeten):
Mats Ekendahl

Bitr. studierektor (termin 4-5, utvärdering och kommunikation):
Sanna Tielman

Studievägledare:
Jane Barkström och Annika Jemteborn

VFU-samordnare:
Anna Bäckman, Hans Dahlén och Lars Eriksson

 

Biblioteket för socialt arbete
Sveavägen 162

Press och media:
Kontakta enheten Press och redaktion.