Foto: Eva Dalin
Foto: Eva Dalin

Kontaktinformation

Profilsida

Huvudsakligt forskningsområde

Alkohol- och narkotikaanvändning bland ungdomar och vuxna samt preventiva- och andra insatser inom dessa områden, evidensbaserad praktik.