H-J

Foto: Eva Dalin

Lotta Henrikson

Universitetsadjunkt

Sven Hessle. Foto: Björn Dalin

Sven Hessle

Fil dr., leg. psykolog, professor i socialt arbete. Huvudsakligt forskningsområde: Marginaliserade familjer, barn och ungdomar, nationellt och internationellt.

Anna Hollander

fil.dr.,professor i rättsvetenskap med inriktning mot socialt arbete

Lars Holmberg

Universitetslektor

Emma Hovén

Universitetslektor

Foto: Eva Dalin

Lena Hübner

Fil. dr. i socialt arbete. Prefekt, internationell koordinator. Huvudsakligt forskningsområde: Alkohol-och narkotikapolitik och den samhälleliga perceptionen av alkohol-och narkotikaproblemet.

Joakim Isaksson

Annika Jemteborn puffbild

Annika Jemteborn

Doktorand. Huvudsakligt forskningsområde: Villkor för unga kvinnors motstånd mot hedersförtryckande strukturer.

Adress och kontaktuppgifter

Besöksadress: Sveavägen 160-162, Stockholm
Postadress: 106 91 Stockholm
Telefon (vxl):08-16 20 00
Fax: 08-674 75 55
info@socarb.su.se

 

Prefekt:
Lena Hübner

Ställföreträdande prefekt:
Stefan Wiklund

Studierektor grundutbildning:
Katarina Piuva

Studierektor forskarutbildning:
Anders Bergmark 

Kontaktperson uppdragsutbildning:
Ulrika Engström

Studierektor utbildning på avancerad nivå:
Torbjörn Bildtgård

Bitr. studierektor (termin 1-2):
Sara Erlandsson

Bitr. studierektor (termin 3 och 6, självständiga examensarbeten):
Mats Ekendahl

Bitr. studierektor (termin 4-5, utvärdering och kommunikation):
Sanna Tielman

Studievägledare:
Jane Barkström och Annika Jemteborn

VFU-samordnare:
Anna Bäckman, Hans Dahlén och Lars Eriksson

 

Biblioteket för socialt arbete
Sveavägen 162

Press och media:
Kontakta enheten Press och redaktion.