A-D

Katarina Alexius puffbild

Katarina Alexius

Lisa Andersson

Maria Andersson Vogel. Foto: Björn Dalin

Maria Andersson Vogel

Universitetslektor. Ungdomar med sociala problem och institutionsvård av ungdomar med särskilt fokus på kön, klass och etnicitet.

Foto: Björn Dalin

Åsa Backlund

Universitetslektor

Anders Bergmark

Professor. Missbruk, interventioner mot missbruk(behandling, prevention), teoretiska modeller beträffande missbrukets etiologi och dynamik, begreppsliga analyser av centrala begrepp inom missbruksområdet, politiska doktriner med betydelse för missbruksbehandling (alkohol- och narkotikapolitik, evidensbasering).

Noella Bickham

Redationssekreterare för International Journal of Social Welfare

Torbjörn Bidtgård. Foto: Eva Dalin

Torbjörn Bildtgård

Universitetslektor. Mat och ätande som socialt problem. Föreställningar om mat och ätande ur jämförande kulturella och historiska perspektiv. Bilder av åldrande. Åldrande och intimitet.

Foto: Eva Dalin

Olle Birge

Universitetsadjunkt

Foto: Eva Dalin

Alexander Björk

Doktorand. Införandet av Evidensbaserad Praktik (EBP) inom socialtjänstens missbrukarvård.

Foto: Eva Dalin

Helene Brodin

Universitetslektor

Lars Brännström

Docent i sociologi och universitetslektor i socialt arbete med inriktning mot kvantitativa metoder.

Foto: Eva Dalin

Christer Cederlund

Universitetsadjunkt. Socialpedagogik eller pedagogiskt socialt arbete. Spec. intresse; inklusion och exklusions processer i det vardagliga sociala arbetet.

Foto: Eva Dalin

Lena Cederlund

Universitetsadjunkt. Socionom, handledarutbildad, legitimerad psykoterapeut.

Anne Denhov

Gästforskare

Adress och kontaktuppgifter

Besöksadress: Sveavägen 160-162, Stockholm
Postadress: 106 91 Stockholm
Telefon (vxl):08-16 20 00
Fax: 08-674 75 55
info@socarb.su.se

 

Prefekt:
Lena Hübner

Ställföreträdande prefekt:
Stefan Wiklund

Studierektor grundutbildning:
Katarina Piuva

Studierektor forskarutbildning:
Anders Bergmark 

Kontaktperson uppdragsutbildning:
Ulrika Engström

Studierektor utbildning på avancerad nivå:
Torbjörn Bildtgård

Bitr. studierektor (termin 1-2):
Sara Erlandsson

Bitr. studierektor (termin 3 och 6, självständiga examensarbeten):
Mats Ekendahl

Bitr. studierektor (termin 4-5, utvärdering och kommunikation):
Sanna Tielman

Studievägledare:
Jane Barkström och Annika Jemteborn

VFU-samordnare:
Anna Bäckman, Hans Dahlén och Lars Eriksson

 

Biblioteket för socialt arbete
Sveavägen 162

Press och media:
Kontakta enheten Press och redaktion.