Huset är uppdelat i två halvor, en ”tjock” och en ”smal" huskropp, vars våningsplan ligger en halv trappa "ur fas".
Bakom sticker aulan ut.

Om du går in genom huvudingången (Sveavägen 160) kommer du in på plan 0 i den tjocka huskroppen. En halv trappa upp möts du av den stora muralmålningen ”Kaos, kosmos” av Bo Beskow från 1939.

Hissen i den här änden av huset går från plan -1 till plan 7 och stannar vid varje våningsplan (planen -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Till plan 8 (konferensrum) går det hiss från plan 6 inne i korridoren (se nedan).

Går du in genom ingången i den smala huskroppen (Sveavägen 162) kommer du in på en avsats under plan 1. Här finns en trappa upp till plan 1 och biblioteket, eller ner till plan -1 (där undervisningslokalerna och grupprummen med nummer som börjar på 0 finns), och även en specialhiss som tar dig halvtrappan upp till plan 1.

Under biblioteket, som ligger i bortre änden (vid ingång Sveavägen 162) finns de undervisningslokaler vars nummer börjar på 0, samt ett par grupparbetsrum. Enklast kommer man dit genom att ta trappan ner från plan 1 vid biblioteket. Har man inte möjlighet att gå i trappor kan man ta hissen vid den bortre ingången (nr 162) upp till plan 1, genom dörrarna in i korridoren och ta den andra hissen ner till plan  1. Man kan även ta hissen från entrén Sveavägen 160, men då får man ta sig genom en kulvert med ett flertal dörrar, som alla skall ha dörröppnare, men som har trösklar.

I den smala huskroppen finns en hiss som stannar på plan: -1, 1, 3, 5 och 7.

På plan 0 i den ”tjocka huskroppen”– direkt till vänster när du går in genom huvudentrén – finns kaféet och kårexpeditionen som ligger innanför caféet. Här står studentkårens kopiator.

En halv trappa upp från huvudentrén har du plan 1. Här finns ingången till aulan med sin vackra arkitektur och sin spektakulära orgel  (Aula Svea). Vid ingången ser du den fina muralmålningen "Kaos, kosmos" av Bo Beskow från 1939 som visar kvinnan i olika situationer och åldrar. I den smala huskroppen finns lektionssalarna vars nummer börjar på 1, och längst bort i den smala delen biblioteket, som är inrymd i den gamla gymnastiksalen. Dit kommer man enklast genom att gå in genom entrén i den smala huskroppen (nr 162).

Ytterligare en halv trappa upp i den tjocka huskroppen finner du plan 2. Här finns datasalarna. Här finns vaktmästarens kontor. På plan 2 sitter även VFU-samordnarna. Här finns också ett ”mediarum” (färdigställs våren 2014) där filmning och videokonferenser/webmöten samt ett rum där studenter bl.a. kan äta medhavd lunch eller ha grupparbeten. Den mindre lektionssalen 207 ligger vägg-i-vägg med dessa rum och lilla datasalen, och grupprum 222 ligger i den norra korridoren.

På plan 3 finns i den tjocka huskroppen ett utrymme med bord och stolar som används som läse- och arbetsrum för studenter, den s.k. ”glasburen”.

I den smala huskroppen finns Centrum för Socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, SoRAD, så den delen av huset är stängd för andra än deras egen personal.

En halv trappa till och vi kommer till plan 4 i den tjocka huskroppen. Här finns studentexpeditionen och studievägledarna. På detta våningsplan har stora delar av administrationen och en del lärare sina arbetsrum. Här finns även postfack och klassfack.

En halv trappa till och i den smala huskroppen ligger plan 5. Detta våningsplan disponeras av Centre for Health Equity Studies – CHESS, så den delen av avstängd för andra än deras egen personal.

Plan 6 i den tjocka huskroppen domineras av den fina personalmatsalen. Innanför den finns två stora arbetsrum för doktorander och timlärare. Vid sidan av matsalen finns arbetsrum för lärare samt tre stycken grupprum för studenter. Mitt i korridoren – på höger sida –finns trappan upp till konferensrummen på plan 8 samt även en specialhiss för de som inte har möjlighet att gå i trappor.

På plan 7 i den smala huskroppen finns arbetsrum. Här sitter främst forskare och doktorander, men även en del lärare.

Vid ingången till plan 7 finns det s.k. "växthuset" med utgång till en altan. Detta rum och altanen får endast användas av personalen.

Plan 8 ligger ovanför matsalen och doktorandarbetsrummet. Dit kommer man genom att gå genom korridoren bredvid personalmatsalen och uppför spiraltrappan på höger hand. Här finns även en hiss mellan plan 6 och plan 8. Man kan även gå igenom personalmatsalen och uppför en trappa i andra änden av rummet. Här finns två vackra konferensrum.