Evenemang

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan
 4. Om oss
 5. Evenemang
 6. Professorsinstallation och doktorspromotion

Professorsinstallation och doktorspromotion

EVENEMANG

Datum: 29 september 2017 17:00 - 29 september 2017 23:59
Plats: Stockholms stadshus

Den årliga installations- och promotionshögtiden äger rum i Blå Hallen i Stockholms Stadshus fredagen den 29 september 2017. Ceremonin följs av bankett i Gyllene Salen och kvällen avslutas med kaffe och dans.

Doktorspromotionen är den viktigaste och mest traditionsomgärdade av de akademiska ceremonierna. Den har ytterst sina rötter i europeisk medeltid med dess universitet och är en traditionell övergångsrit där promovendi, dvs. de nyblivna doktorerna, upphöjs från att vara studenter till att själva få bedriva akademisk undervisning. Ordet promovera kommer från latinets promovere och betyder flytta fram; befordra.

Under ceremonin promoveras även universitetets hedersdoktorer, personer som gjort framstående insatser inom något av universitetets verksamhetsområden, och jubeldoktorer, personer som promoverades vid universitetet för femtio år sedan.

Vid högtiden installeras också i sitt ämbete de professorer som tillträtt sin tjänst under föregående läsår, och pedagogiska priser och universitetets medaljer delas ut.

Följande kategorier gäster deltar

 • Nyblivna doktorer (som under tiden 1 juli 2016 - 30 juni 2017 disputerat och tagit ut doktorsexamen)
 • Nyblivna professorer (som tillträtt sin tjänst under samma period)
 • Årets hedersdoktorer
 • Årets jubeldoktorer
 • Årets pedagogiska pristagare
 • Årets mottagare av universitetets medaljer
 • Övriga hedersgäster

Handledare till nyblivna doktorer bjuds in vartefter respektive doktor anmäler sig till högtiden.

Ceremonin direktsänds.

Se länkar nedan för mer information!

 
Relaterade länkar
 
Bokmärk och dela Tipsa

Adress och kontaktuppgifter

Besöksadress: Sveavägen 160-162, Stockholm
Postadress: 106 91 Stockholm
Telefon (vxl):08-16 20 00
Fax: 08-674 75 55
info@socarb.su.se

 

Prefekt:
Lena Hübner

Ställföreträdande prefekt:
Anders Bergmark

Studierektor grundutbildning:
Katarina Piuva

Studierektor forskarutbildning:
Anders Bergmark 

Kontaktperson uppdragsutbildning:
Ulrika Engström

Studierektor utbildning på avancerad nivå:
Torbjörn Bildtgård

Bitr. studierektor (termin 1-2):
Sara Erlandsson

Bitr. studierektor (termin 3 och 6, självständiga examensarbeten):
Mats Ekendahl

Bitr. studierektor (termin 4-5, utvärdering och kommunikation):
Sanna Tielman

Studievägledare:
Jane Barkström och Annika Jemteborn

VFU-samordnare:
Anna Bäckman, Hans Dahlén och Lars Eriksson

 

Biblioteket för socialt arbete
Sveavägen 162

Press och media:
Kontakta enheten Press och redaktion.

Mitt universitet