Evenemang

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan
  4. Om oss
  5. Evenemang
  6. Föreläsning: Vetenskapliga artiklar och rapporter - så läser du dem

Föreläsning: Vetenskapliga artiklar och rapporter - så läser du dem

EVENEMANG

Datum: 07 november 2017 14:00 - 07 november 2017 15:00
Plats: Ekosalen, plan 2 i Studenthuset, hus Beta, Frescati

Vetenskapliga texter är vanligen skrivna efter ett speciellt mönster. Under föreläsningen blir du bekant med hur de brukar se ut och hur du bäst tillgodogör dig innehållet.

Syftet med föreläsningen är att du ska utveckla kunskaper om hur du läser vetenskapliga artiklar på ett effektivt sätt. Efter föreläsningen kommer du att:

  • veta hur du läser för att förstå innehållet i vetenskaplig artikel,

  • känna till hur en vetenskaplig artikel är uppbyggd.

  • känna till hur du kan utveckla din läskompetens.

Anmälan: Begränsat antal platser. Anmäl dig via mejl till sprakverkstaden@su.se. OBS! Seminariet är endast tillgänglig för dig som studerar vid Stockholms universitet.

 
Bokmärk och dela Tipsa

Adress och kontaktuppgifter

Besöksadress: Sveavägen 160-162, Stockholm
Postadress: 106 91 Stockholm
Telefon (vxl):08-16 20 00
Fax: 08-674 75 55
info@socarb.su.se

 

Prefekt:
Lena Hübner

Ställföreträdande prefekt:
Stefan Wiklund

Studierektor grundutbildning:
Katarina Piuva

Studierektor forskarutbildning:
Anders Bergmark 

Kontaktperson uppdragsutbildning:
Ulrika Engström

Studierektor utbildning på avancerad nivå:
Torbjörn Bildtgård

Bitr. studierektor (termin 1-2):
Sara Erlandsson

Bitr. studierektor (termin 3 och 6, självständiga examensarbeten):
Mats Ekendahl

Bitr. studierektor (termin 4-5, utvärdering och kommunikation):
Sanna Tielman

Studievägledare:
Jane Barkström och Annika Jemteborn

VFU-samordnare:
Anna Bäckman, Hans Dahlén och Lars Eriksson

 

Biblioteket för socialt arbete
Sveavägen 162

Press och media:
Kontakta enheten Press och redaktion.

Mitt universitet