Föreläsare:

Docent Alain Topor
Fil dr. Gunnel Andersson
Socionom Amanda Ljungberg

_____________________________________________________

Program

Kl. 13.00 Studierektor Katarina Piuva: Välkommen till forskardagen!

kl. 13.10 Docent Alain Topor: 20 år efter Psykiatrireformen

kl. 13.40 Fil dr Gunnel Andersson: Boendestöd på papper och i praktiken

kl. 14.20 Paus och fika

kl. 14.50 Socionom Amanda Ljungberg: Hjälpande boendestöd - brukares och boendestödjares erfarenhetsbaserade kunskap

kl. 15.20 Gunnel Andersson (forts.): Boendestöd på papper och i praktiken

kl. 16.00 Avslut 

_____________________________________________________________

Anmäl dig senast den 26 april till socialpsykiatriforskning@socarb.su.se.

Varmt välkomna!