Hanna Linell disputerar den 13 oktober 2017, kl.10-12 i aulan Sveaplan.

 

Handledare: Docent Astrid Schlytter (och även ordförande vid disputationen) samt Professor Evy Gunnarsson.

Opponent: Professor Elisabet Näsman från Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet

 

Avhandlingens titel:

Child protection trough an abuse-focused lens
Adolescent victimization and Swedish social services responses.