Patriks resultat kan kasta ljus över frågan om vad vi kan förvänta oss för effekter av informationskampanjer mot alkohol.

Karlsson, Patrik (2012). The relationship between affective associations with alcohol and binge drinking. Journal of Substance Use, vol 17, nr 1, sid 41-50.

Läs bloggen