Ny rapport i serien Working Papers. Författare: Evy Gunnarsson och Lis Bodil Karlsson