International Journal of Social Welfare, paper
 

International Journal of Social Welfare är en tidskrift som publiceras fyra gånger om året. Den är ett samarbetsprojekt mellan flera institutioner i socialt arbete i Sverige och USA. Informationen om tidskriften finns endast på engelska.

International Journal of Social Welfare