Formulärets överkant

Ekendahl, M (under publicering). Danish heroin prescription in Swedish print media: exploring the silent agreements of harm reduction and zero tolerance. Addiction Research & Theory.

kendahl, M (1998). "Plattan-aktionen" - ett projekt dömt att lyckas? En analys av samverkansprojektet "Tillsammans mot narkotika". Nordisk alkohol- och narkotikatidskrift. Vol 15, nr. 5-6, 1998.

kendahl, M (1999). Att välja vårdform - en studie inom fyra kommuners öppna alkoholvård. Centrum för Utvärdering av Socialt arbete. CUS-skrift 1999:4. Stockholm: Socialstyrelsen.

Ekendahl, M. Är tvångsvården effektiv? Recension av doktorsavhandling (Gerdner, A. "Compulsory treatment for alcohol use disorders - clinical and methodological studies of treatment outcome"). Nordisk alkohol- och narkotikatidskrift. Vol 16, nr.1, 1999.

Ekendahl, M. (2001). Tvingad till vård - missbrukares syn på LVM, motivation och egna möjligheter. Rapport i socialt arbete nr 100. Stockholms universitet: Institutionen för socialt arbete.

Ekendahl, M. (2003). Tvångsvårdens resultat och konsekvenser. I: Tham, Henrik (red.) Forskare om narkotikapolitiken. Stockholms universitet: Kriminologiska institutionen. Rapport 2003:1.

Ekendahl, M (2004). Forskningsrapport till betänkandet Tvång och förändring. SOU 2004:3, Socialdepartementet.

Ekendahl, Mats (2006). Tidsorientering och förändringsmotivation - en studie av tidsfaktorns betydelse för missbrukares strategier och förhållningssätt. I: Bergmark, A. och Karlsson, P. m fl. Vad är det som gör att unga testar narkotika och vad gör att vissa fastnar? (sid. 11-15). Rapport 15. Stockholm: Mobilisering mot narkotika.

Ekendahl, Mats (2006). Why not treatment? - untreated substance abusers' accounts of their lifestyles and efforts to change. Contemporary Drug Problems, 33(4): 646-668.

Ekendahl, Mats (2007). Time to change - an exploratory study of motivation among untreated and treated substance abusers. Addiction Research och Theory, 15(3): 247-261.

Ekendahl, Mats (2007). Will and skill - an exploratory study of substance abusers' attitudes towards lifestyle change. European Addiction Research, 13(3): 148-155.

Ekendahl, M. (2007). Aftercare and compulsory substance abuse treatment – a venture with potential? Contemporary Drug Problems, 34(1): 137-161.

Ekendahl, M. (2009). Limits of evidence – the case of psychosocial interventions in a Swedish review of maintenance treatment research. Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 26(4): 399-414.

Ekendahl, M. (2009). Perspektiv på eftervård – om tvång, behandling och motivation. I K. Billinger och L. Hübner (Red.). Samhällsvetenskapliga perspektiv på alkohol och droger. Malmö: Gleerups.

Ekendahl, M. (2009). The construction of maintenance treatment legitimacy – a discourse analysis of a policy shift. Evidence and Policy, 5(3): 247-26

Ekendahl, M. (2009). Alcohol abuse, compulsory treatment and successive aftercare – a qualitative study of client perspectives. International Journal of Social Work, 18(3): 260-269.

Ekendahl, M. (2011). The limits of legitimacy: service providers’ views on maintenance treatment in Sweden. Addiction Research & Theory, 19(5): 427-437.
Ekendahl, M. (2011). Socialtjänst och missbrukarvård: bot eller lindring? Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 28(4): 297-319.

Formulärets nederkant