Trygged S, Backlund Å, Elofsson, S (in press 2013) Vem kan man lita på? Skolelevers förtroende för skolpersonal. Socialmedicinsk tidskrift 3,

Trygged, S (2012) Invited commentary to Ntsiea et al ‘Return to work services rendered for patients at stroke rehabilitation facilities’. International journal of Therapy and Rehabilitation 19(3):5

Ahacic K, Trygged S, & Kåreholt  I (2012) Income and education as predictors of stroke mortality after the survival of a first stroke Stroke Research and Treatment. doi:10.1155/2012/983145

Trygged, S (2012) Invited commentary to Ntsiea et al ‘Return to work services rendered for patients at stroke rehabilitation facilities’. International journal of Therapy and Rehabilitation 19(3):5

Trygged S, Ahacic K, & Kåreholt (2011) Return to work among younger stroke patients – income and education as predictors BMC Public Health 11:742

Trygged, S (ed.) (2005) Orphaned Children in Belarus. Report No 4, International Projects, Department of Social Work, Stockholm University

Trygged, S (2005) 'Fallstudiemetodik' i Larsson et al (red) Forskningsmetoder i socialt arbete (Case Study Methods. Book chapter in Research Methods in Social Work) Lund: Studentlitteratur

Trygged,S (ed.) (2004) Moving away from Residential Care. Report No 3 from International Projects Division, Dept of Social Work, Stockholm University

Trygged, S (2003) Hellre brödlös än rådlös (On money advice and debt handling among social service clients. Research report 2003:1) FoU-Nordväst (with support from the Swedish National Board of Health and Social Services)

Trygged, S (ed). (2002) Inclusion, Prevention, Development. Social Co-operation between the European Union and Russia. Stockholm University: Report No 1 from International Projects Division, Dept of Social Work, Stockholm University

Trygged, S (2000) Från fristuga till friskola. Ett föräldrakooperativ i förändring, Stockholm: Sköndalsinstitutets arbetsrapportserie nr 16 (From independent kindergarten to independent school. A parent-owned co-op in transition. Research Work report)

Trygged, S (1998) Making Work Work. Vocational rehabilitation in Sweden, Stockholm: Sköndal Institute Working report no 7

Trygged, S (1998) 'Vilka arbetskrav kan socialtjänsten ställa på den arbetslöse som söker ekonomiskt bistånd?' Socionomens forskningssupplement 1998/8 (What requirements must unemployed persons fill to be eligible for financial assistance from the social services? Research article)

Trygged, S (1996) Arbetslös och medellös. En studie av beredskapsarbetare i Stockholm Diss. Rapport i socialt arbete nr 78, Stockholms universitet (No Job, No Means. On relief workers in Stockholm)

Trygged, S (1996) Paradis eller helvete? Några perspektiv på förorter i Sverige' (1996) ur Murray, B (Red) Tro i förort, Uppsala: Ärkestiftets skriftserie nr 1 (Paradise or Hell? Perspectives on suburbs in Sweden. Book Chapter)

Trygged, S (1995) 'De långtidsarbetslösa - socialtjänstens nya klienter?' Socionomen 6/1995 forskningssupplement (The long term unemployed - the new social service clients? Research article)

Trygged, S Får vi råd att arbeta?' Bokanmälan av NBER-rapporten, Socionomen 3/1995 (May we afford to work? Book report on American perspectives of the Swedish welfare system)

Trygged, S (1993) Från moral till marknad? Vem skall få beredskapsarbete under en arbetslöshetskris' (1993) Socialmedicinsk tidskrift 5/1993 (From moral to market? Article on relief workers)

Trygged, S (1988) Vad hände se'n? En studie av personer som ej erhöll utlovat beredskapsarbete. Rapport. FoU-byrån vid Stockholms socialförvaltning (Municipal report on clients denied social services)