Marie Birge Rönnerfält. Foto: Björn Dalin
Marie Birge Rönnerfält. Foto: Eva Dalin

Boken Reflektion som arbetsutveckling vänder sig till alla som i sin yrkesutövning arbetar med människor inom personalledning, socialt arbete, vård och omsorg, utbildning liksom till en intresserad allmänhet och studerande.

Läs mer om boken

Birge Rönnerfält, M. & Norman, Eva (2015). Reflektion som arbetsutveckling. Stockholm: Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.