Socialt arbete med barn och unga

Socialt arbete med inriktning mot omsorg om äldre

har utsetts till ”ledande forskningsområden” av Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Kriterierna för att ett forskningsområde ska anses vara ledande är att det finns en kraftfull forskningsmiljö som är väl fungerande, fokuserad och urskiljbar samt med en forskarutbildning som genererat ett antal disputerade forskare och som fortsatt har en grupp doktorander. Miljöerna ska ha erhållit externa forskningsanslag av en viss volym.

Vi gratulerar varmt våra framgångsrika forskare inom dessa områden!


Läs mer om fakultetens arbete med att utse ledande forskningsområden