Katarina Thorén. Foto: Sanna Tielman Lindberg
 

Katarina Thorén lyfte blicken mot de förändringar av välfärdsstaten som skett de senaste årtiondena, där marknaden har givits allt större betydelse för lösningarna på problem för arbetslösa. Bland annat visade hon hur inkomstskillnaderna har blivit allt större från början av åttiotalet och framåt och diskuterade hur detta hänger samman med hur samhällets välfärdssystem fungerar. Hon avslutade sitt anförande med att blicka framåt:

Välfärdssystemet är förändringsbart och reversibelt. Det ska vi också ha i åtanke. Vi behöver ju inte bara sucka och säga att det är nattsvart. Vi skulle ju också kunna förändra saker till det bättre. Men vi bör tänka på att polariseringen av de inkluderade och exkluderade, de fattiggörande förändringarna som sker i samhället. Det innebär stora utmaningar för vår gemensamma sammanhållning.

Vill du se hela föreläsningen? Gå till urplay.se.

 Konferensen arrangerades av Tidningen Socialpolitik och föreningen SocialAktion i samarbete med Göteborgs universitet.