Bo Vinnerljung, professor vid institutionen för socialt arbete, har tillsammans med docent Lars Brännström (SOFI) och professor Anders Hjern (CHESS) studerat registerdata från Stockholms stad för att utvärdera ufallet av insatserna kontaktfamilj och kontaktperson. Deras slutsatser är att dessa insatser inte verkar göra någon skillnad för barnen.

Resultaten har bland annat uppmärksammats i ett inslag av Sveriges Radio. Läs om inslaget

Vinnerljung B, Brännström L & Hjern A (2011). Kontaktfamilj/-person för barn. Uppföljning och utvärdering med registerdata. Stockholm: Stockholms Universitet, inst för socialt arbete, Rapport i Socialt Arbete nr 138.