Marta Szebehely
 

Marta Szebehely har fått 2,7 miljoner Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) för den svenska delen i det komparativa projektet ”Bibehållen hälsa i äldreboenden - förutsättningar för aktivt och hälsosamt åldrande bland äldre och personal. En studie i fyra länder”

För mer information om projektet, kontakta Marta Szebehely

Mer information om Marta Szebehely