Välkommen till den 18:e forskardagen om äldre och äldreomsorg

Det är kostnadsfritt att delta, och anmälan görs till aldreforskardag@socarb.su.se senast den 15e mars.

 

Program

Välkommen
Professor Evy Gunnarsson

Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? Konsekvenser av förändrade arbetsvillkor i äldreomsorgen
Professor Marta Szebehely

Att vara utrikesfödd man och arbeta på äldreboende: möjligheter och dilemman
Doktorand Palle Storm

”Om män var överrepresenterade bland hemtjänstpersonal och ägare så skulle det vara annorlunda”: genusperspektiv på småföretagande inom hemtjänsten
Fil. dr Helene Brodin

                     Paus. Kaffe och te serveras.

Individuella bedömningar och standardiserade beslut? Kommunala riktlinjer som stöd och begränsning i biståndshandläggares arbete
Fil. dr Sara Erlandsson

Pensionärsplaneten: spanienpensionärer, globalisering och den krympande svenska välfärden 
Docent Anna Gavanas

Avslutning