Eileen Munro föreläser i Aula Svea på temat Reforming the Child Protection Service
Eileen Munro föreläser i Aula Svea på temat Reforming the Child Protection Service

"Sedan länge ser vi i vårt arbete hur samhället gång på gång bortser från barnperspektivet och barns rättigheter. Detta bekräftas av flera kartläggningar och rapporter under senare år, till exempel i en studie från Stockholms universitet från 2010 (Östberg: ”Bedömningar och beslut – från anmälan till insats i den sociala barnavården”). De slutsatser som kom fram där gäller i högsta grad även i dag.

Där framkommer att barnen i stort sett är osynliga i socialtjänstens beskrivningar och inte blir huvudpersoner vid bedömningar och beslut. Inom socialtjänsten förklarar man det med att barnen är för unga för att tillfrågas, att de inte är trovärdiga eller att förtroendet mellan socialtjänst och föräldrar kan förstöras. Begränsade resurser och metoder uppges vidare vara orsaker till att inte involvera barn, trots att besluten berör dem."

Läs hela artikeln här.