Alain Topor
Professor Alain Topor, institutionen för socialt arbete
 

Projektet är ett FoU-samarbete mellan Karlskrona kommun, Ronneby kommun, Landstinget Blekinge och brukarföreningar för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Människor med psykiska funktionsnedsättningar lever under svåra ekonomiska förhållanden. Enligt Socialstyrelsen har ekonomiska förhållanden för människor med psykiska funktionsnedsättningar konstant försämrats under de senaste årtiondena. Fattigdom har visat sig vara ett hinder för återhämtningsprocessen från allvarliga psykiska tillstånd. Människor hindras från att delta i olika aktiviteter och att träffa andra. Fattigdom ökar också stress och svårigheter för att klara av vardagen för människor som redan genom funktionsnedsättningar har svårt att klara av denna vardag.

I dag satsas mycket på medicinsk forskning när det gäller psykiska problem. Men kan en del av lösningen vara i stället vara social? I en amerikansk studie gav man varje månad en summa pengar till personer med allvarliga psykiska störningar och social isolering, för att de skulle kunna delta i olika aktiviteter som de hade lust till. Resultatet blev minskade symptom, högre funktionsnivå och en bättre självbild.

Blekingeprojektet, som startas i dagarna är unikt i Europa och ska undersöka om de amerikanska resultaten går att överföras till svenska förhållanden. Projektet heter ”Pengar, vänner och psykiska problem”. Under några månader kommer några tiotal personer som bedömts ha långvariga psykiska problem att få ett extra aktivitetsbidrag för att kunna göra det som deras ekonomiska förhållanden vanligtvis hindrar dem från: att roa sig, gå på bio, träffa vänner och släkt, köpa nya kläder eller vad de än längtat efter, men inte kunnat unna sig.

Samtidigt kommer de att delta i en vetenskaplig uppföljning för att se hur detta påverkat dem. Resultatet kommer att spridas via konferenser och tidskriftsartiklar.

Läs om projektet på SVT Nyheter

Vill du veta mer, kontakta

Forskningsansvarig
Professor Alain Topor
Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet,
samt vid Psykiatri Södra, Stockholm
alaintopor@hotmail.com
070-4846638

Förvaltningschef Claes Wiridén
Karlskrona kommun
claes.wiriden@karlskrona.se
Telefon: 0455-30 44 13

Chef Birgitta Lundberg
Blekinge kompetenscentrum
birgitta.lundberg@ltblekinge.se
Telefon: 0455-73 78 00