Forskning

Boendestöd – erfarenhetsbaserad praktik och kunskap

Rapporten ”Boendestöd – erfarenhetsbaserad praktik och kunskap” har den 3 mars publicerats av FoU Nordost. Författarna är Amanda Ljungberg och David Matscheck, projektledare vid FoU Nordost, samt forskare Alain Topor vid Institutionen för socialt arbete.

Tvångsvård av barn och unga, omslagsbild

Tvångsvård av barn och unga: rättigheter, utmaningar och gränszoner

Ny antologi om samhällets ansvar att skydda barn och unga från olika typer av utsatthet och vad ingripanden innebär för enskilda som berörs.

Äldre händer

Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg?

Ny rapport av Marta Szebehely, Anneli Stranz och Rebecka Strandell

Klocka

Många nya forskningsprojekt startar nu

FORTE (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) har delat ut forskningsmedel för en rad projekt vid vår institution.

Foto: Sanna Tielman

Ny rapport om unga och kriminalitet

Thomas Öhlund har tittat på olika forskningsprojekt om unga och kriminalitet under åren 1995-2013.

Jerry Tew, porträtt

Forskardag: Sociala perspektiv på allvarliga psykiska problem

Den 21 april samlades över 400 personer i vår Aula på Institutionen för socialt arbete till en forskardag med öppna föreläsningar om sociala perspektiv på allvarliga psykiska problem.

Foto: Björn Dalin

Forskning vid institutionen för socialt arbete

Socialt arbete som forskningsdisciplin omfattar studier av sociala problem och deras orsaker och konsekvenser för individer, grupper och samhälle.

Kontakt

Prefekt:
Lena Hübner
Ställföreträdande prefekt:
Anders Bergmark 

Studierektor forskarutbildning:
Anders Bergmark 

Aktuella publikationer
Diva vatten
Forskningsområden