Utbildning

All undervisning sker endast digitalt

All undervisning i institutionens och i Stockholms universitets övriga lokaler är inställd från och med onsdagen den 18 mars. Däremot ges undervisning på distans samt i den verksamhetsförlagda utbildningen. Entrédörrar och korridordörrar kommer vara låsta. Endast anställda är tillåtna att vistas i lokalerna (rektorsbeslut).

Särskild information till studenter i VFU

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Studenter och anställda vid Stockholms universitet uppmanas att följa UD:s och Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående Coronaviruset.

Foto: Niklas Björling

Ny uppdragsutbildning

Grundutbildning i medling vid brott

För medlare i kommunen eller de som på annat sätt kommer i kontakt med ungdomar som begått eller blivit utsatta för brott.

Studentrådet

Vi i studentrådet arbetar med institutionen och studenter för att påverka utbildningen på socionomprogrammet. I samarbete med studentbevakaren från SUS kår strävar vi efter att vara en hjälpande hand för studenterna på socionomprogrammet. 

Trakasserier och kränkande särbehandling, omslag för broschyr

Kränkande särbehandling och trakasserier är inte okej

Har du blivit utsatt för trakasserier eller kränkande särbehandling? Det är något som inte ska finnas vid Stockholms universitet.

studenter

Studenthandböcker

Världskarta som visar var det finns eduroam

Trådlöst nät Eduroam

Med det trådlösa nätverket eduroam kan du förutom på universitetet, surfa trådlöst på en mängd andra ställen över hela Sverige och t o m ute i världen med ditt vanliga lösenord

Photo: Eva Dalin

Studentliv

Att vara student innebär inte bara att ägna sig åt undervisning som har med socialt arbete att göra. Det finns vid sidan av detta också andra aktiviteter vid Stockholms universitet, såväl rent sociala som sådana som kan underlätta dina studier.

 

Vad är på gång?

  • Uppdragsutbildning: Grundutbildning i medling vid brott. Kursstart uppskjuten till höstterminen. 2020-03-27 Kursstart uppskjuten till höstterminen. Utbildningen vänder sig till den som ska arbeta som medlare i kommunen eller som på annat sätt kommer i kontakt med ungdomar som begått brott eller blivit utsatta för brott. Utbildningen omfattar fyra heldagar i två etapper om två dagar vardera med cirka en månads mellanrum. I utbildningen varvas teoretiska kunskapspass med diskussioner och praktiska övningar. Utbildningen ger en god bas för att kunna arbeta som medlare.
  • Studieadministration 2019-11-12
  • Hitta jobb och praktik på MyCareer! 2019-09-11 MyCareer är jobb- och karriärportalen för dig som studerar eller har studerat vid Stockholms universitet.
  • Omprövning av examinationsbeslut 2018-01-08 Här hittar du information om hur du som student går till väga om du vill att din examinator omprövar sitt betygsbeslut

Sök program och kurser

Till utbildningskatalogen