Utbildning

Kurser öppna för sen ansökan

Vi har öppet för sen antagning till följande kurser, fram till den 26 oktober 2018. 

  • Funktionsvariationer och välfärd
  • Fattigdom och välfärd ll
  • Kvantitativa forskningsmetoder

Gå till antagning.se

mfs

Minor Field Studies

Sida ger genom sitt Minor Field Studies-stipendium möjlighet för studenter att tillbringa minst 8 veckor i ett utvecklingsland för att utföra en mindre fältstudie som underlag för en kandidat-, magister- eller masteruppsats.

studenter

Studenthandböcker

eduroam

Trådlöst nätverk - eduroam

Eduroam - ett samarbete mellan universitetsnätverk, främst i Europa, som syftar till att erbjuda fri tillgång till nät på universitetens campus

sukort

Ny student? Här hittar du information om IT för studenter!

Som ny student är det mycket att tänka på. För att du inte ska behöva leta efter informaton om IT så har vi samlat användbara länkar här.

Photo: Eva Dalin

Studentliv

Att vara student innebär inte bara att ägna sig åt undervisning som har med socialt arbete att göra. Det finns vid sidan av detta också andra aktiviteter vid Stockholms universitet, såväl rent sociala som sådana som kan underlätta dina studier.

 

Vad är på gång?

  • Forskardag om socialpsykiatri. Tema: Arbete och sysselsättning 2018-09-10 Forskardagen vänder sig till såväl forskare och lärare som personer som arbetar inom socialpsykiatriska verksamheter, handläggare, chefer, personliga ombud, studenter och personer med egen erfarenhet av psykiska problem. Vi kommer att presentera forskning om sysselsättning i olika former, SE/IPS samt öppna verksamheter med medskapande deltagare.
  • Reserv? 2018-08-13 Kort information till dig som fått en reservplats
  • Studieadministration 2018-08-13
  • Nyhetsbrev till studenter 2018-06-01 Här hittar du institutionens nyhetsbrev som skickas ut via e-post till alla institutionens kursdeltagare. Om du vill ha det direkt som e-post till din egen adress finns länk på sidan där du kan anmäla dig för framtida utskick.
  • Fördjupningskurs i socialt arbete 7,5 hp 2018-04-23

Sök program och kurser

Till utbildningskatalogen