Vill studera

Foto: Eva Dalin

Socionomprogrammet, 210 hp

Utbildningen ger en akademisk yrkesexamen som socionom. Du läser programmet under 7 terminer det vill säga 3,5 år på heltid.

Foto: Eva Dalin

Vill du börja studera?

Sista anmälningsdag är den 18 april inför höstterminen och 15 oktober inför vårterminen.

klocka

Sen anmälan

Foto: Eva Dalin

Reserv?

Kort information till dig som fått en reservplats

papper o penna

Högskoleprovet

Högskoleprovet ges två gånger per år – vår och höst. Högskoleprovet är ett prov som testar kunskaper man anses behöva ha för att lyckas med högskolestudier.

Foto: Björn Dalin

Om socionomutbildningen vid institutionen för socialt arbete

Socionomutbildningen är en bred utbildning som kan leda till arbete inom en mängd olika områden. Den ger kunskaper om samhället och individen och har en bred teoretisk bas. Utbildningens huvudområde är socialt arbete.

Foto: Eva Dalin

Undervisningsformer

Socionomprogrammet är ett ”fast program” det vill säga att det är bestämt vilka kurser och delkurser som läses. Kurserna läses i en bestämd ordning så att studenten tar med sig förkunskapen från en kurs till nästa kurs. Undervisning ges endast på dagtid och förutsätter heltidsstudier.

Foto: Eva Dalin

Arbetsområden för en socionom

Socionomutbildningen är en s.k. generalistutbildning som ger många användbara kunskaper om samhället och den enskilda människan

Foto: Björn Dalin

Vad gör en socionom?

Är du intresserad av människor? Som socionom gör du en samhällsinsats och samtidigt kan en socionomutbildning ge många karriärmöjligheter på en bred arbetsmarknad.

Öppet hus. Foto: Eva Dalin

Öppet hus vid Stockholms universitet

Välkommen på Öppet hus – en dag fylld av information om universitetets utbildningar och inspiration till dina framtida studier. Träffa studenter, lärare och studievägledare, ta del av seminarier om hur det är att studera vid universitetet, gå på prova på-föreläsningar i olika ämnen och följ med på en guidad tur runt campus.

Utsnitt ur muralmålning

Översikt över Socionomprogrammet, 210 hp (fr.o.m. HT15)

En överblick över de kurser som ingår i socionomprogrammet, med preliminär översikt över delkurser inom kurserna.

Sök program och kurser

Till utbildningskatalogen