Vill studera

Utbildningsplan Socionomprogrammet

Foto: Eva Dalin

Reserv?

Kort information till dig som fått en reservplats

Hur är det att plugga till socionom - egentligen?

Hur är det egentligen...? Damon berättar inför Vt 2020

Viktiga datum

Vårterminen 2021
15 september    Webbanmälan öppnar
15 oktober        Sista anmälningsdag
Oktober-november    Kontrolluppgifter
1 december      Sista kompletteringsdag
10 december    Antagningsbesked med svarskrav
15 december    Sen anmälan öppnar
16 december    Sista svarsdag
21 december    Andra antagningsbeskedet
 

Foto: Björn Dalin

Vad gör en socionom?

Är du intresserad av människor? Som socionom gör du en samhällsinsats och samtidigt kan en socionomutbildning ge många karriärmöjligheter på en bred arbetsmarknad.

Foto: Eva Dalin

Arbetsområden för en socionom

Socionomutbildningen är en s.k. generalistutbildning som ger många användbara kunskaper om samhället och den enskilda människan

Om ämnet Socialt arbete/Socionom

Har du ett engagemang för sociala frågor och människor i utsatta situationer? Då kan ämnet socialt arbete vara något för dig. Socialt arbete, som handlar om människors levnadsvillkor och samhällets insatser, är huvudområde inom socionomprogrammet.

Foto: Eva Dalin

Vill du börja studera?

Sista anmälningsdag är runt den 15 april inför höstterminen och runt den 15 oktober inför vårterminen.

Foto: Niklas Björling

Behörighet, urval och antagningsstatistik

Foto: Eva Dalin

Socionomprogrammet

Socionomprogrammet är en akademisk yrkesutbildning som är användbar på många olika områden i välfärdssektorn.  Framförallt kommer du att studera socialt arbete, men också ämnen som är viktiga för det sociala arbetet, som sociologi, juridik, psykologi och socialpolitik. I utbildningen ingår också kurser om hur man forskar inom socialt arbete.

Kurserna och delkurserna inom socionomprogrammet ges inte som fristående kurser, eftersom Socionomprogrammet har en bunden studiegång där kurserna bygger på varandra.

Du kan läsa mer om socionomprogrammet i den digitala kurskatalogen. Här kan du också läsa om vad det krävs för att du ska få fortsätta från en termin till nästa. 

Läs om socionomprogrammet i kurskatalogen

Här kan du se vilka kurser som ingår i socionomprogrammet. Länkarna går till den digitala kurskatalogen.

Socialt arbete I: Introduktion till kunskapsfältet, 30 hp (kurskod SUARB1)

Socialt arbete 2: Socialpolitik och rättsliga grunder, 30 hp (kurskod SU2H18)

Socialt arbete 3: Forskningsmetod, 30 hp (kurskod SU3H18)

Socialt arbete 4: Vetenskapliga perspektiv på sociala processer, 30 hp (kurskod SU4H18)

Socialt arbete 5a: Handledd verksamhetsförlagd utbildning, 22.5 hp (kurskod SU5A17)

Socialt arbete 5b: Verksamhetsfältet - perspektiv och färdigheter, 7.5 hp (kurskod SU5B17)

Socialt arbete 6: Fördjupning i forskningsmetod och självständigt arbete, 30 hp (kurskod SUARB6)

Socionomprogrammets sjunde termin består av delvis valbara kurser på avancerad nivå. Obligatoriskt på termin 7 är kursen "Evidens och kunskap i socialt arbete" (7.5 hp) samt en semi-obligatorisk kurs. I övrigt ska kursdeltagarna gå yttterligare kurser om 15 hp som ges vid institutionen. 

 

papper o penna

Högskoleprovet

Högskoleprovet ges två gånger per år – vår och höst. Högskoleprovet är ett prov som testar kunskaper man anses behöva ha för att lyckas med högskolestudier.

Foto: Björn Dalin

Om socionomutbildningen vid institutionen för socialt arbete

Socionomutbildningen är en bred utbildning som kan leda till arbete inom en mängd olika områden. Den ger kunskaper om samhället och individen och har en bred teoretisk bas. Utbildningens huvudområde är socialt arbete.

Foto: Eva Dalin

Undervisningsformer

Socionomprogrammet är ett ”fast program” det vill säga att det är bestämt vilka kurser och delkurser som läses. Kurserna läses i en bestämd ordning så att studenten tar med sig förkunskapen från en kurs till nästa kurs. Undervisning ges endast på dagtid och förutsätter heltidsstudier.

Utsnitt ur muralmålning

Översikt över Socionomprogrammet, 210 hp

En överblick över de delkurser som ingår i kurserna inom socionomprogrammet SOCMY med studieordning från 2015

Sök program och kurser

Till utbildningskatalogen