Vill studera

Missade du öppet hus 31 mars?

Vårt digitala Öppet hus ägde rum 31 mars. Om du missade det kan du fortfarande ta del av innehållet i efterhand. Du kan ställa frågor till våra studenter, se filmade föreläsningar och mycket annat.

Utbildningsplan Socionomprogrammet

Hur är det att plugga till socionom - egentligen?

Hur är det egentligen...? Damon berättar inför Vt 2020

Viktiga datum

Höstterminen 2020
16 mars    Webbanmälan öppnar på antagning.se
4 april    Högskoleprovet - INSTÄLLT
15 april    Sista anmälningsdag, anmälan stängs
18 juni    Sista kompletteringsdag
9 juli    Första antagningsbeskedet med svarskrav
Mitten av juli    Sen anmälan öppnar
24 juli    Sista svarsdag
30 juli    Andra antagningsbeskedet
31 augusti    Höstterminen börjar

Foto: Björn Dalin

Vad gör en socionom?

Är du intresserad av människor? Som socionom gör du en samhällsinsats och samtidigt kan en socionomutbildning ge många karriärmöjligheter på en bred arbetsmarknad.

Foto: Eva Dalin

Arbetsområden för en socionom

Socionomutbildningen är en s.k. generalistutbildning som ger många användbara kunskaper om samhället och den enskilda människan

Om ämnet Socialt arbete/Socionom

Har du ett engagemang för sociala frågor och människor i utsatta situationer? Då kan ämnet socialt arbete vara något för dig. Socialt arbete, som handlar om människors levnadsvillkor och samhällets insatser, är huvudområde inom socionomprogrammet.

Foto: Eva Dalin

Vill du börja studera?

Sista anmälningsdag är runt den 15 april inför höstterminen och runt den 15 oktober inför vårterminen.

Foto: Niklas Björling

Behörighet, urval och antagningsstatistik

Foto: Eva Dalin

Socionomprogrammet

Socionomprogrammet leder till socionomexamen och socialt arbete är utbildningens huvudområde. Under utbildningen studerar du också andra socialvetenskapliga fält som sociologi, juridik, psykologi och socialpolitik.

Du kommer att kunna fördjupa dig i olika typer av sociala frågor och internationella perspektiv av relevans för socialt arbete. Centrala utgångspunkter i utbildningen är teorier om mänskliga beteenden, samhälleliga system och människors samspel med omgivningen. Inom ramen för studierna på socionomutbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning, som du även kan göra i ett annat land.

Utbildningen ger dig en bred kompetens och nödvändig yrkesförberedelse för kvalificerat socialt arbete inom olika arbetsområden av välfärdssektorn. Studenten kan under senare del av utbildningen, genom den verksamhetsförlagda utbildningen, val av ämne för examensarbete och till viss del val av avancerade kurser, rikta sina studier mot olika intresseområden.

Utbildningsplan

papper o penna

Högskoleprovet

Högskoleprovet ges två gånger per år – vår och höst. Högskoleprovet är ett prov som testar kunskaper man anses behöva ha för att lyckas med högskolestudier.

Foto: Björn Dalin

Om socionomutbildningen vid institutionen för socialt arbete

Socionomutbildningen är en bred utbildning som kan leda till arbete inom en mängd olika områden. Den ger kunskaper om samhället och individen och har en bred teoretisk bas. Utbildningens huvudområde är socialt arbete.

Foto: Eva Dalin

Undervisningsformer

Socionomprogrammet är ett ”fast program” det vill säga att det är bestämt vilka kurser och delkurser som läses. Kurserna läses i en bestämd ordning så att studenten tar med sig förkunskapen från en kurs till nästa kurs. Undervisning ges endast på dagtid och förutsätter heltidsstudier.

Utsnitt ur muralmålning

Översikt över Socionomprogrammet, 210 hp

En överblick över de delkurser som ingår i kurserna inom socionomprogrammet SOCMY med studieordning från 2015

Sök program och kurser

Till utbildningskatalogen