Vill studera

Foto: Eva Dalin

Socionomprogrammet

Socionomprogrammet leder till socionomexamen och socialt arbete är utbildningens huvudområde. Under utbildningen studerar du också andra socialvetenskapliga fält som sociologi, juridik, psykologi och socialpolitik.

Du kommer att kunna fördjupa dig i olika typer av sociala frågor och internationella perspektiv av relevans för socialt arbete. Centrala utgångspunkter i utbildningen är teorier om mänskliga beteenden, samhälleliga system och människors samspel med omgivningen. Inom ramen för studierna på socionomutbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning, som du även kan göra i ett annat land.

Utbildningen ger dig en bred kompetens och nödvändig yrkesförberedelse för kvalificerat socialt arbete inom olika arbetsområden av välfärdssektorn. Studenten kan under senare del av utbildningen, genom den verksamhetsförlagda utbildningen, val av ämne för examensarbete och till viss del val av avancerade kurser, rikta sina studier mot olika intresseområden.

Utbildningsplan

Foto: Eva Dalin

Vill du börja studera?

Sista anmälningsdag är runt den 15 april inför höstterminen och runt den 15 oktober inför vårterminen.

klocka

Sen anmälan

Foto: Niklas Björling

Antagningsstatistik

Undrar du över tidigare års antagningspoäng till program och kurser?

papper o penna

Högskoleprovet

Högskoleprovet ges två gånger per år – vår och höst. Högskoleprovet är ett prov som testar kunskaper man anses behöva ha för att lyckas med högskolestudier.

Foto: Björn Dalin

Om socionomutbildningen vid institutionen för socialt arbete

Socionomutbildningen är en bred utbildning som kan leda till arbete inom en mängd olika områden. Den ger kunskaper om samhället och individen och har en bred teoretisk bas. Utbildningens huvudområde är socialt arbete.

Foto: Eva Dalin

Undervisningsformer

Socionomprogrammet är ett ”fast program” det vill säga att det är bestämt vilka kurser och delkurser som läses. Kurserna läses i en bestämd ordning så att studenten tar med sig förkunskapen från en kurs till nästa kurs. Undervisning ges endast på dagtid och förutsätter heltidsstudier.

Foto: Eva Dalin

Arbetsområden för en socionom

Socionomutbildningen är en s.k. generalistutbildning som ger många användbara kunskaper om samhället och den enskilda människan

Foto: Björn Dalin

Vad gör en socionom?

Är du intresserad av människor? Som socionom gör du en samhällsinsats och samtidigt kan en socionomutbildning ge många karriärmöjligheter på en bred arbetsmarknad.

Utsnitt ur muralmålning

Översikt över Socionomprogrammet, 210 hp

En överblick över de delkurser som ingår i kurserna inom socionomprogrammet SOCMY med studieordning från 2015

10 mars 2020 kl. 14-18, Frescati

Öppet hus vid Stockholms universitet

Välkommen till en eftermiddag fylld av information och inspiration inför ditt studieval. Träffa studenter, lärare och studievägledare från ett sjuttiotal ämnen, ta del av informationspass om hur det är att studera vid universitetet, gå på prova på-föreläsningar i olika ämnen och följ med på en guidad tur runt campus.

Sök program och kurser

Till utbildningskatalogen