Var i Sverige finns socionomutbildning?

Socionomutbildningen ges på ett flertal orter i Sverige: Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Jönköping, Kalmar, Karlstad, Linköping, Lund, Malmö, Stockholm, Umeå, Uppsala, Växjö, Örebro och Östersund. Antalet sökande kan variera mellan olika platser och därmed även hur högt genomsnittligt gymnasiebetyg respektive högskoleprov som krävs för att bli antagen.

Är yrkena olika beroende på vilken inriktning man gått?

Flertalet program har samma arbetsmarknad. Socionomer som examineras från programment med inriktning omsorg om äldre och funktionshindrade (antagning till och med vt14) har ett speciellt fokus mot handläggning inom dessa områden och är särskilt inriktad mot arbetsledande tjänster. 

Kan man byta från ett av de tidigare socionomprogrammen till socionomprogrammet som är nytt från och med hösten 2015?

Du kan inför kommande termin söka till det nyare programmet via antagning.se och när du blivit antagen tillgodoräkna dig de studier som överensstämmer.

Kan jag jobba utomlands?

Man får ofta räkna med att komplettera sin utbildning med det som är speciellt för det land man vill verka i, men det finns också länder där arbetsgivaren ger internutbildning som komplettering. Socionomer är också verksamma inom biståndsprojekt och liknande utanför Europa.

Kan jag läsa vilka kurser jag vill på masternivå?

Det finns masterutbildning i socialt arbete, där kurserna är öppna för socionomer oavsett vilken inriktning de gått. Forskning och forskarutbildning i socialt arbete finns vid samtliga universitet med socionomutbildning.

Hur snart kan jag fortsätta till master- eller forskarutbildning?

Det går att med ytterligare tre terminers heltidsstudier få en masterexamen i socialt arbete. Obs detta gäller Stockholms universitet. Masterutbildningen har olika utformning på olika orter.

Kan jag bli kurator och/eller psykoterapeut?

Kurator kallas socialarbetaren i hälso- och sjukvården och inom skolans värld i första hand men även på behandlingsinstitutioner av olika slag. Många socionomer är kuratorer. Det finns socionomer som vidareutbildar sig inom psykoterapi, men psykoterapiutbildningen lång och man skall i först skaffa sig yrkeserfarenhet inom socialt arbete för att sedan vidareutbilda sig till psykoterapeut.

Hur är arbetsmöjligheterna efter examen?

Framtidsutsikterna för socionomer är goda. År 2012 var arbetsmarknaden i balans, det fanns ungefär lika många utbildade som det fanns jobb.  I SACO:s undersökning bland arbetsgivare samma år, 2012, bedömdes behovet av socionomer på arbetsmarknaden öka de kommande tre åren. (www.saco.se/valjayrke)

Vilken lön får jag efter examen?

Utvecklingen mot en fri och individuell lönesättning på arbetsmarknaden har lett till skiftande ingångslöner. Ingångslönerna kan variera åtskilligt beroende på arbetsgivare, var i landet och inom vilken sektor du söker jobb.

Foto: Björn Dalin
Foto: Björn Dalin