Var i Sverige finns socionomutbildning?

Socionomutbildningen ges på ett flertal orter i Sverige: Eskilstuna, Falun, Gävle, Göteborg, Jönköping, Kalmar, Karlstad, Linköping, Lund, Malmö, Stockholm, Umeå, Uppsala, Växjö, Örebro och Östersund. Antalet sökande kan variera mellan olika platser och därmed även hur högt genomsnittligt gymnasiebetyg respektive högskoleprov som krävs för att bli antagen.

Kan jag jobba utomlands?

Man får ofta räkna med att komplettera sin utbildning med det som är speciellt för det land man vill verka i, men det finns också länder där arbetsgivaren ger internutbildning som komplettering. Socionomer är också verksamma inom biståndsprojekt och liknande utanför Europa.

Kan jag läsa vilka kurser jag vill på masternivå?

Det finns masterutbildning i socialt arbete, där kurserna är öppna för socionomer oavsett vilken inriktning de gått. Forskning och forskarutbildning i socialt arbete finns vid samtliga universitet med socionomutbildning.

Hur snart kan jag fortsätta till master- eller forskarutbildning?

Det går att med ytterligare tre terminers heltidsstudier få en masterexamen i socialt arbete. Obs detta gäller Stockholms universitet. Masterutbildningen har olika utformning på olika orter.

Kan jag bli kurator och/eller psykoterapeut?

Kurator kallas socialarbetaren i hälso- och sjukvården och inom skolans värld i första hand men även på behandlingsinstitutioner av olika slag. Många socionomer är kuratorer. Det finns socionomer som vidareutbildar sig inom psykoterapi, men psykoterapiutbildningen lång och man skall i först skaffa sig yrkeserfarenhet inom socialt arbete för att sedan vidareutbilda sig till psykoterapeut.

Hur är arbetsmöjligheterna efter examen?

Framtidsutsikterna för socionomer är goda. År 2017 var det liten konkurrens på arbetsmarknaden och detta ser enligt SACOS:s prognos ut att fortsätta under de närmsta fem åren framåt. Landets kommuner, som är den största arbetsgivaren, har på flera orter utökat sina verksamheter och det råder stor personalomsättning bland socialsekreterare. I ett längre tidsperspektiv kommer arbetsmarknaden att komma i balans, det vill säga att det kommer finnas  ungefär lika många utbildade som det finns jobb. (https://www.saco.se/studieval/var-finns-jobben-i-framtiden/)

Vilken lön får jag efter examen?

Utvecklingen mot en fri och individuell lönesättning på arbetsmarknaden har lett till skiftande ingångslöner. Ingångslönerna kan variera åtskilligt beroende på arbetsgivare, var i landet och inom vilken sektor du söker jobb.

Foto: Björn Dalin
Foto: Björn Dalin