Foto: Eva Dalin
Foto: Eva Dalin

Obligatorisk närvaro gäller på seminarier och examinationer. Omfattningen av schemalagd och lärarledd undervisning är ca 6 -10 timmar per vecka; variationer finns mellan terminerna. Övrig tid upptas av litteraturstudier, individuella skriftliga arbeten, grupparbeten mm.

Studenten deltar under den verksamhetsförlagda utbildningen (praktiken) i en verksamhet under hela arbetsveckan det vill säga 40 timmar/vecka. Under den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, svarar en av institutionen utsedd och utbildad handledare för utbildningen.

Under VFU utgår studiemedel efter samma principer som för teoretiska studier.  VFU i utlandet är vanlig under femte terminen, och möjlighet finns till teoristudier utomlands.