Inget upprop

På Institutionen för socialt arbete har vi inget upprop. Om någon som är antagen tackar nej till sin plats, mejlar vi i turordning i respektive urvalsgrupp. Se till att du läser den mejl du angav när du anmälde dig via antagning.se. Kom ihåg att du även måste svara på antagningsbeskedet för att behålla din reservplats.

Hur många reserver kommer in?

Det är omöjligt att svara på hur många reserver som kommer in, då det beror på hur många som tackar nej till sin plats. Det varierar år från år, så tyvärr går det inte att förutse dina chanser att verkligen få en plats. Dessutom beror det på vilken urvalsgrupp du tillhör. Läs mer om Behörighet, urval och antagningsstatistik.

När kan jag sluta hoppas?

Vi kallar reserver till och med första veckan på terminen.

Se när nästa termin startar här

 

För frågor kring reservplacering samt antagning på grundnivå: anna.smith@socarb.su.se

För frågor kring reservplacering samt antagning på avancerad nivå: sandra.daum@socarb.su.se

Läs mer under "Vill studera" på SU:s hemsida

 

Foto: Eva Dalin
Foto: Eva Dalin