Inget upprop

På Institutionen för socialt arbete har vi inget upprop. Om någon som är antagen tackar nej till sin plats, mejlar vi eller ringer till den som står först i sin urvalsgrupp. Se till att du är anträffbar och läser mejl och/eller lyssnar av ev. telefonsvarare.

Hur många reserver kommer in?

Det är omöjligt att svara på hur många reserver som kommer in, då det beror på hur många som tackar nej till sin plats. Det varierar år från år, så tyvärr går det inte att förutse dina chanser att verkligen få en plats.

När kan jag sluta hoppas?

Vi antar reserver till och med första veckan på terminen.

Se när nästa termin startar här

 

Foto: Eva Dalin
Foto: Eva Dalin