Inget upprop

Vi har inget upprop, utan studentadministrationen kontaktar reserver via mejl eller telefon om platser blir lediga. Se till att du är anträffbar och läser mejl och/eller lyssnar av ev. telefonsvarare.

Hur många reserver kommer in?

Det är omöjligt att svara på hur många reserver som kommer in, då det beror på hur många som tackar nej till en plats. Det varierar år från år, så tyvärr går det inte att förutse dina chanser att verkligen få en plats.

När kan jag sluta hoppas?

Vi antar reserver till och med första veckan på terminen.

Se när nästa termin startar här

 

Foto: Eva Dalin
Foto: Eva Dalin