Sista antagningen till socionomprogrammet med inriktning mot äldre och funktionshindrade var till vårterminen 2015. Från hösten 2015 kommer ett nytt socionomprogram om 210hp istället för de två tidigare; det ”allmänt inriktade” och det med inriktningen mot äldre och funktionshindrade. I det nya socionomprogrammet integreras dessa två till ett program med ny utbildningsplan från hösten 2015. Redan antagna studenter på de tidigare programmen går kvar enligt den studieordning de antagits till.

En överblick över de kurser och delkurser som ingår i socionomprogrammet SÄLFY med studieordning från 2010

Samhällsvetenskap och juridik I, 60 hp

Termin 1

Introduktion till socialt arbete, 7 hp
Psykologi, 6 hp
Socialpsykologi, 3 hp
Sociologi, 6 hp
Juridik, 7 hp
Professionsspecifika färdigheter, 1 hp

Termin 2

Äldre och funktionshindrade i samhället, 7 hp
Välfärdsstaten – en socialpolitisk introduktion, 7 hp
Juridik i socialt arbete, 15 hp
Professionsspecifika färdigheter, 1 hp

Socialt arbete I, 30 hp

Termin 3

Åldrande och funktionshinder, 7 hp
Forskningsmetoder, 14 hp
Fältstudier, 8 hp
Professionsspecifika färdigheter, 1 hp

Socialt arbete II, 60 hp

Termin 4

Livslopp och sociala problem, 10 hp
Socialt arbete för personer med funktionsnedsättning, 7 hp
Socialt arbete för äldre, 7 hp
Utredningsmetodik, 6 hp
Professionsspecifika färdigheter, 1 hp

Termin 5

Verksamhetsförlagdutbildning, 21 hp
Att leda socialt arbete, 7 hp
Professionsspecifika färdigheter, 1 hp

Socialt arbete III, 30 hp

Termin 6

Forskningsmetoder i socialt arbete och uppsatsstöd, 7 hp
Fördjupningsseminarier, 7 hp
Uppsats, 15 hp
Professionsspecifika färdigheter, 1 hp

Kurser på avancerad nivå, 30 hp

Termin 7

Obligatorisk kurs: Organisation och ledarskap, 7,5 hp

Valbar kurs om 7.5 hp /semi-obligatorisk:

Socialt arbete; Funktionshinder och välfärd, 7,5 hp
De äldre i välfärdsstaten, 7,5 hp

Valbara kurser om ytterligare 15 hp bland terminens utbud på avancerad nivå.