En överblick över de kurser och delkurser som ingår i socionomprogrammet SOCIY med studieordning från 2010

Samhällsvetenskap och juridik I, 60 hp

Termin 1

Introduktion till socialt arbete, 7 hp
Psykologi, 6 hp
Socialpsykologi, 3 hp
Sociologi, 6 hp
Juridik, 7 hp
Professionsspecifika färdigheter, 1 hp

Termin 2

Välfärdsstaten i sociologisk belysning, 7 hp
Välfärdsstaten – en socialpolitisk introduktion, 7 hp
Juridik i socialt arbete, 15 hp
Professionsspecifika färdigheter, 1 hp

Socialt arbete I, 30 hp

Termin 3

Socialt arbete, 7 hp
Forskningsmetoder, 14 hp
Fältstudier, 8 hp
Professionsspecifika färdigheter, 1 hp

Socialt arbete II, 60 hp

Termin 4

Äldre och personer med funktionsnedsättning, 6 hp
Barn, ungdom och familj i det sociala arbetet, 6 hp
Migration och integration, 6 hp
Alkohol och narkotika, 6 hp
Utredningsmetodik, 6 hp
Professionsspecifika färdigheter, 1 hp

Termin 5

Verksamhetsförlagdutbildning, 21 hp
Professionella förhållningssätt och arbetsmetoder, 7 hp
Professionsspecifika färdigheter, 1 hp

Socialt arbete III, 30 hp

Termin 6

Forskningsmetoder i socialt arbete och uppsatsstöd, 7 hp
Fördjupningsseminarier, 7 hp
Uppsats, 15 hp
Professionsspecifika färdigheter, 1 hp

Kurser på avancerad nivå, 30 hp

Termin 7

Obligatorisk kurs: Evidens och kunskap inom socialt arbete, 7,5 hp

Valbar kurs om 7.5 hp /semi-obligatorisk:

Barn och unga; livsvillkor och sociala problem, 7,5 hp
Socialt arbete; Fattigdom och välfärd, 7,5 hp
Socialt arbete med alkohol- och drogproblem, 7,5 hp

Valbara kurser om ytterligare 15 hp.