En preliminär överblick över de delkurser som kommer ingå i kurserna inom socionomprogrammet SOCMY med studieordning från 2015

Socialt arbete 1, 30hp

Termin 1 Introduktion till kunskapsfältet

Introduktion till socialt arbete 7,5 hp
Juridik i socialt arbete I 7,5 hp
Sociologi för socialt arbete 7,5 hp
Psykosocialt arbete I 7,5 hp

Socialt arbete 2, 30hp

Termin 2 Välfärdsperspektiv och rättsliga grunder

Juridik i socialt arbete II 15 hp
Välfärdsstaten - en introduktion I 7,5 hp
Välfärdsstaten - en introduktion II 7,5 hp

Socialt arbete 3, 30hp

Termin 3 Forskningsmetod

Socialt arbete och sociala problem 7,5 hp
Kvantitativa forskningsmetoder 7,5 hp
Kvalitativa forskningsmetoder 7,5 hp
Fältstudier 7,5 hp

Socialt arbete 4, 30hp

Termin 4 Vetenskapliga perspektiv på sociala processer

Socialt arbete: Fattigdom och välfärd I 7,5 hp
Socialt arbete: Alkohol och narkotika I 7,5 hp
Socialt arbete: Barn, ungdom och familj I 7,5 hp
Socialt arbete: Äldre och personer med funktionsnedsättning 7,5 hp

Socialt arbete 5, 30hp

Termin 5 Professionella förhållningssätt och arbetsmetoder

Verksamhetsförlagd utbildning 22.5 hp
Verksamhetsfältet socialt arbete: Perspektiv och färdigheter 7.5 hp

Socialt arbete 6, 30hp Inte fastslagen

Termin 6 Fördjupning i forskningsmetod och självständigt arbete

Delkurser ännu inte fastslagna. Preliminärt;

Forskningsmetoder i socialt arbete och uppsatsstöd 7,5 hp
Fördjupningsseminarier 7,5 hp
Uppsats 15 hp

Kurser på avancerad nivå, 30 hp

Termin 7

Obligatorisk kurs: Evidens och kunskap inom socialt arbete, 7,5 hp

Valbara kurser om sammanlagt 22.5 hp enligt förteckning från institutionen (avancerad nivå)