Termin 1

Socialt arbete 1: Introduktion till kunskapsfältet 30hp

Introduktion till socialt arbete 7,5 hp
Juridik i socialt arbete I 7,5 hp
Sociologi för socialt arbete 7,5 hp
Psykosocialt arbete I 7,5 hp

 

Termin 2

Socialt arbete 2: Socialpolitik och rättsliga grunder 30hp

Juridik i socialt arbete II 15 hp
Välfärdsstaten - en introduktion I 7,5 hp
Välfärdsstaten - en introduktion II 7,5 hp

 

Termin 3

Socialt arbete 3: Forskningsmetoder 30hp

Socialt arbete och sociala problem 7,5 hp
Kvantitativa forskningsmetoder 7,5 hp
Kvalitativa forskningsmetoder 7,5 hp
Fältstudier 7,5 hp

 

Termin 4

Socialt arbete 4: Vetenskapliga perspektiv 30hp

Socialt arbete: Fattigdom och välfärd I 7,5 hp
Socialt arbete: Alkohol och narkotika I 7,5 hp
Socialt arbete: Barn, ungdom och familj I 7,5 hp
Socialt arbete: Äldre och personer med funktionsnedsättning 7,5 hp

 

Termin 5

Socialt arbete 5a: Handledd verksamhetsförlagd utbildning 22,5hp

Socialt arbete 5b: Verksamhetsfältet - Perspektiv och färdigheter 7,5hp

 

Termin 6

Socialt arbete 6: Fördjupning i forskningsmetod och självständigt arbete 30hp

Forskningsmetoder 7,5 hp

Forskningsplanering 7,5 hp
Självständigt arbete 15 hp

 

Termin 7

Kurser på avancerad nivå, 30 hp

Valbara kurser om sammanlagt 22.5 hp enligt förteckning från institutionen (avancerad nivå)