Socialt arbete är ett samhällsvetenskapligt ämne som introducerades som akademisk disciplin 1977 och som då hämtade den teoretiska grunden delvis från andra samhällsvetenskapliga ämnen och juridik.

Ämnet ingår framför allt i socionomprogrammen, men kan även läsas i form av fristående kurser som finns på både grundläggande och avancerad nivå. Syftet med de fristående kurserna är inte att utbilda socialarbetare utan att tjäna som komplement till andra utbildningar eller som vidareutbildning för yrkesverksamma inom området.

Vi har även utbildningsprogram på avancerad nivå, såväl svenska som internationella.

Välkomna att botanisera bland vår utbildningar!