Foto: Eva Dalin
Foto: Eva Dalin

På grundnivå har vi en programutbildning, Socionomprogrammet 210hp, samt fristående kurser.

Socionomprogrammet 210hp (SOCMY) ges från och med hösten 2015 och programmet integrerar de två program vi haft tidigare; det ”allmänt inriktade” Socionomprogrammet 210hp (SOCIY) och Socionomprogrammet med inriktning mot omsorg om äldre och funktionshindrade 210hp (SÄLFY). Sista antagning till de tidigare programmen var till VT15. Redan antagna studenter på de tidigare programmen går kvar enligt den studieordning de antagits till.

I vänsterspalten under Program hittar du mer information om vårt nya respektive våra tidigare socionomprogram.