Foto: Eva Dalin
Foto: Eva Dalin

Från hösten 2015 har vi ett nytt socionomprogram om 210hp. Med en ny utbildningsplan integrerar det nya Socionomprogrammet de två föregående programmen; det ”allmänt inriktade” och det med inriktning mot omsorg om äldre och funktionshindrade (sista antagning vt15). Redan antagna studenter på de tidigare programmen går kvar enligt den studieordning de antagits till.

Antagning fr.o.m. HT15
SOCMY Socionomprogrammet 210hp           

Antagning t.o.m. VT15
SOCIY Socionomprogrammet 210hp           
SÄLFY Socionomprogrammet med inriktning mot omsorg om äldre och funktionshindrade 210hp