Sista antagningen till SOCIY socionomprogrammet 210hp och SÄLFY  socionomprogrammet med inriktning mot äldre och funktionshindrade 210hp gjordes till vårterminen 2015. Från hösten 2015 ges ett nytt socionomprogram om 210hp istället för de två tidigare; det ”allmänt inriktade” och det med inriktningen mot äldre och funktionshindrade. I det nya socionomprogrammet integreras dessa två till ett program med ny utbildningsplan från hösten 2015. Är du tidigare student på ett av dessa 'gamla' program, med en oavslutad utbildning - kontakta studievägledningen för information om möjligheten att återuppta studier och avsluta din utbildning inom nuvarande socionomprogram.