Dag Tid Lokal Examinator Student Prel titel Handledare Opponent
måndag 5 juni kl 9 Sal 125 Ninive von Greiff Jenny Morley och Thomas Karlsson Det icke idealiska offret- gymnasielärares syn på pojkar i en hederskontext Astrid Schlytter Silvia Escalante och Ronja Svensson
  kl 10 Sal 125 Ninive von Greiff Soma Nakshbandy Du får gun snabbare än ett jobb Lars Holmberg Sara Boqvist Schenell och Malin Söderström
  kl 10 Sal 126 Maria Andersson Vogel Malin Nordqvist och Irma Glas Könat föräldraskap Linn Egeberg Holmgren Jenny Morley och Thomas Karlsson
  kl 13 Sal 125 Ninive von Greiff Silvia Escalante och Ronja Svensson Berättelser om barns våld mot föräldrar Carolina Överlien Soma Nakshbandy
  kl 13 Sal 126 Maria Andersson Vogel Sara Boqvist Schenell och Malin Söderström Samverkan! Polismyndigheten och Socialtjänstens samverkan när det arbetar med våld i nära relation Lisa Skogens Malin Nordqvist och Irma Glas
               
onsdag 7 juni kl 9 Sal 125 Mats Ekendahl Staffan Bromander och Sofie Tonner Brukarinflytande i beslutsprocesser gällande missbruksvård i en evidensbaserad praktik Pär Engholm Maria Us och Karl-Martin Fredblad Thydén
  kl 10 Sal 126 Patrik Karlsson Nikki Carter och Ingela Källman En kvalitativ studie om - Hur sociala medier påverkar ungdomars vardag utifrån kuratorer på ungdomsmottagningar & skolor. Gudrun Elvhage Kawthar Hussein och Diana Faraj-Falie
  kl 10 Sal 125 Mats Ekendahl Yael Lindström och Sanna Vahlman Ett ifrågasatt föräldraskap? Sara Erlandsson Malin Andreasen och Erica Björklund
  kl 11 Sal 125 Patrik Karlsson Maria Us och Karl-Martin Fredblad Thydén Att leva eller inte leva som andra - en kvalitativ studie som rör självbestämmande och goda levnadsvillkor hos personer med intellektuell funktionsnedsättning utifrån personalperspektiv Ann-Britt Sand Wera Sundstedt och Johanna Sjölund Özyurt
  kl 13 Sal 125 Katarina Alexius Kawthar Hussein och Diana Faraj-Falie Unga vuxnas erfarenheter av socialtjänsten. En kvalitativ studie om unga vuxna bosatta i en Stockholmsförort Thomas Öhlund Staffan Bromander och Sofie Tonner
  kl 13 Sal 126 Maria Andersson Vogel Rima Habeeb och Safia Sheikhnur Fritidsgårdar - förebyggande eller främjande? Thomas Öhlund Nikki Carter och Ingela Källman
  kl 14 Sal 125 Katarina Alexius Malin Andreasen och Erica Björklund Vem är en lämplig förälder? Fredrik Brunnström Yael Lindström och Sanna Vahlman
  kl 15 Sal 125 Katarina Alexius Wera Sundstedt och Johanna Sjölund Özyurt Ledarskapsdilemman inom hemtjänsten - en vinjettstudie Agneta Törnquist Rima Habeeb och Safia Sheikhnur
               
torsdag 8 juni kl 9 Sal 125 Ninive von Greiff Sarah Dahlgren och Dina Al-Khiat Att vara anhörig till någon drabbad av psykisk ohälsa Alain Topor Emma Gabriel och Verjina Matti
  kl 10 Sal 125 Ninive von Greiff Maggi Samaan och Kristin Issaki Vi vill bara att de ska lyssna - om ungdomar och socialtjänsten Tore Svendsen Mina Hassanyni och Dicle Kahraman-Özvan
  kl 13 Sal 125 Hugo Stranz Emma Gabriel och Verjina Matti Förutsättningar till ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden för unga vuxna personer med lindrig utvecklingsstörning - Lovisa Halvardsson Ekdahl
  kl 15 Sal 125 Mats Ekendahl Moa Engman och Per Dovborg Det ser så gemytligt ut där inne i värmen Lennart Räterlinck Gisella Lopez Zumaet och Stephanie Mendoza Duran
               
fredag 9 juni kl 13 Sal 126 Katarina Alexius Lovisa Halvardsson Ekdahl Man får ju verkligen trolla med knäna ibland- en kvalitativ studie av LSS-handläggares tolkningar av lagens intention Anna Hollander Maggi Samaan och Kristin Issaki
  kl 13 Sal 125 Hugo Stranz Gisella Lopez Zumaet och Stephanie Mendoza Duran Att brinna utan att bli utbränd - Sarah Dahlgren och Dina Al-Khiat
  kl 14 Sal 125 Hugo Stranz Mina Hassanyni och Dicle Kahraman-Özvan Pojkar inom hederskontexter Astrid Schlytter Moa Engman och Per Dovborg
               
måndag 12 juni kl 10 Sal 125 Patrik Karlsson Nikolay Minkin Betydelsen av servicehus för äldre Agneta Törnquist Josefin danielsson
  kl 14 Sal 125 Maria Andersson Vogel Josephine Mårtensson Wallin och Vivianne Mattsson Hur illa får ett barn fara? Gudrun Elvhage Julia Engman Viking och Emma Adolfsson
               
tisdag 13 juni kl 9 Sal 125 Mats Ekendahl Julia Engman Viking och Emma Adolfsson Konstruktionen av flickor som unga lagöverträdare Michael Tärnfalk Frida Solvemo och Ida Arnesson
  kl 10 Sal 125 Katarina Alexius Josefin danielsson Äldre och missbruk - Mirela Sandu
               
onsdag 14 juni kl 9 Sal 125 Sanna Tielman Frida Solvemo och Ida Arnesson Vägar ur hemlöshet: socialarbetares perspektiv på problem och lösningar Pär Engholm Nikolay Minkin
  kl 10 Sal 125 Patrik Karlsson Mirela Sandu Ensamkommande ungdomars integration och identitetsutveckling   Annicka Biehl och Lisa Sjögren Märestad
               
måndag 19 juni kl 10 Sal 125 Patrik Karlsson Viktor Esgård och Eva Hamberg Dilemmat självbestämmande och demenssjukdom - en kvalitativ intervjustudie- ur biståndsbedömares perspektiv Eva Fromholtz Beatrice Frankenstein och Mikaela Eriksson
  kl 11 Sal 125 Sanna Tielman Beatrice Frankenstein och Mikaela Eriksson Mäns våld och maskuliniteter Maria Andersson Vogel Josephine Mårtensson Wallin och Vivianne Mattsson
  kl 12 Sal 125 Sanna Tielman Annicka Biehl och Lisa Sjögren Märestad Rasistiska konstruktioner av ensamkommande barn – en kritisk diskursanalys av inlägg på Flashback forum Linn Egeberg Holmgren Viktor Esgård och Eva Hamberg