Dag Tid Lokal Examinator Författare Prel. titel Handledare Opponent
måndag 29 maj kl 9 Sal 127 Ninive von Greiff Linnéa Bergman och Saga Tomasdotter “Det är något som inte stämmer” - en kvalitativ studie om skolpersonals förhållningssätt till elever som misstänks fara illa Lisa Skogens Vilma Ahlén och Andrea Jacobsson
  kl 10 Sal 032 Patrik Karlsson Frida Jerneke och Ylva Lindbeck Det handlar om liv och död Ylva Spånberger Weitz Linnéa Bergman och Saga Tomasdotter
  kl 10 Sal 127 Ninive von Greiff Karin Valinder och Anna Viljosson Om vi får stanna kommer vi hjälpa er att bli lite sociala - Ensamkommande ungdomars egen röst om integrationsfrämjande faktorer och egna strategier för att bli en del av det nya samhället. Åsa Backlund Isabel Asplund och Camilla Holmström
  kl 11 Sal 127 Ninive von Greiff Vilma Ahlén och Andrea Jacobsson “Ska jag få en vanlig socialsekreterare eller en som ringer mig klockan 20 på kvällen?” Stefan Wiklund Karin Valinder och Anna Viljosson
  kl 13 Sal 032 Ninive von Greiff Isabel Asplund och Camilla Holmström Syns hon inte så finns han inte Pär Engholm Frida Jerneke och Ylva Lindbeck
               
tisdag 30 maj kl 11 Sal 127 Maria Andersson Vogel Elin Orvik ”Vi behöver få finnas i ett sammanhang med andra människor där vi betyder nånting på riktigt.” En kvalitativ studie om trygghetsskapande och anknytning i jourhem Emma Hovén Maria Nilsson och Nina Hötzel
  kl 12 Sal 127 Mats Ekendahl Solin Bawa ”Det kommer ju inte fram om det inte är något problem, om man säger så.” – En kvalitativ studie av biståndshandläggares upplevelser av arbetet med missbrukande äldre inom äldreomsorgen i två socioekonomiskt olika kommuner i Stockholms län Ann-Britt Sand Nora Holm och Sara Kvarngren
  kl 13 Sal 127 Hugo Stranz Maria Nilsson och Nina Hötzel En kvalitativ innehållsanalys av hur media porträtterar flickor och unga kvinnor med psykisk ohälsa   Susanne Larsson och Jenny Torheim
  kl 13 Sal 125 Katarin Alexius Mattias Leppäniemi och Siri Isgren Egna medel - en onödig eller omistlig insats? Pia Kjellbom Elin Orvik
  kl 14 Sal 127 Maria Andersson Vogel Nora Holm och Sara Kvarngren Volonturism för vem? Thomas Öhlund Mattias Leppäniemi och Siri Isgren
  kl 14 Sal 125 Katarin Alexius Malin Jansson och Fanny Berger Rättssäkerhet i bedömningar av ekonomiskt bistånd Hugo Stranz Solin Bawa
  kl 15 Sal 125 Katarin Alexius Susanne Larsson och Jenny Torheim Ensamkommande flyktingbarns integration Mats Ekendahl Malin Jansson och Fanny Berger
               
onsdag 31 maj kl 9 Sal 124 Mats Ekendahl Anita Markou och Anna Laxvik Vem är jag? Vuxna personers upplevelser av att bli diagnostiserad med ADHD och vad det gör med deras identitet. Sanna Tielman Martina Calero och Micaela Helin
  kl 10 Sal 124 Mats Ekendahl Josefin Persson Att konstruera en missbrukare - en diskursanalys av LVM-domar Lars Holmberg Patricia Wallinder och Alexandra Samberg
  kl 10 Sal 126 Hugo Stranz Rimona Toma och Elin Wide Samverkan mellan BUP och socialtjänst Thomas Öhlund Frida Ericksson och Sabina Mustafic
  kl 11 Sal 124 Sanna Tielman Martina Calero och Micaela Helin Sprida bördan? Renate Minas Josefin Persson
  kl 11 Sal 126 Hugo Stranz Patricia Wallinder och Alexandra Samberg KRAMA TERRORISTER?! - En kritisk diskursanalys av hur ”IS-avhoppare” & ”IS-återvändare” konstrueras i media Thomas Öhlund Rimona Toma och Elin Wide
  kl 12 Sal 124 Sanna Tielman Frida Ericksson och Sabina Mustafic Miniminivå eller lite över basic? Sara Erlandsson Anita Markou och Anna Laxvik
               
torsdag 1 juni kl 9 Sal 124 Katarin Alexius Veronica Jeppson och Per Frölander Barnvräkningar Pia Kjellbom Elias Vikström och Hanna Falkendal
  kl 9 Sal 128 Patrik Karlsson Elin Mattsson Att konstruera ett offer – en kritisk diskursanalys av socialstyrelsens utbildningsmaterial rörande personer som byter sex mot ersättning Lennart Räterlinck Elina Anastassiou och Sara Rasmi Mosa
  kl 9 Sal 127 Mats Ekendahl Mattias Friberg En myndighetskonstruktion av individer som har sex mot ersättning -En kritisk diskursanalys Lars Holmberg Erzsébet Fekete Szilágyi
  kl 10 Sal 128 Maria Andersson Vogel Erzsébet Fekete Szilágyi Det krävs två för att dansa tango.... och Lindy Hop Astrid Schlytter Veronica Jeppson och Per Frölander
  kl 10 Sal 127 Patrik Karlsson Elias Vikström och Hanna Falkendal Ungdomars alkoholkonsumtion ur ett intersektionellt perspektiv Emma Hovén Elin Mattsson
  kl 12 Sal 124 Maria Andersson Vogel Elina Anastassiou och Sara Rasmi Mosa 3 § LVU rekvisitet annat socialt nedbrytande beteende ur ett könsperspektiv Lisa Skogens Mattias Friberg
               
fredag 2 juni kl 12 Sal 126 Sanna Tielman Johanna Grenninger och Anna Lindvall Den sexuellt problematiska flickan och den naturliga pojken Linn Egeberg Holmgren Andreas Breidenskog
  kl 14 Sal 125 Hugo Stranz Cecilia Lundgren och Alexandra Lindvall Biståndshandläggarens arbetssituation under resursbrist Ann Britt Sand Johanna Grenninger och Anna Lindvall
  kl 15 Sal 125 Hugo Stranz Andreas Breidenskog Hur väljer äldre hemtjänstutförare Agneta Thörnquist Cecilia Lundgren och Alexandra Lindvall